sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 1.6

Rimelig fordeling og gennemskueligt valg af ydernummer

Sådan stemmer du

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Der er i alt 49 forslag.  Du kan stemme på fem af dem og på den måde vise, hvad du synes er vigtigst at prioritere foreningens ressourcer på.

Hvert forslag har et nummer, som du skal bruge i afstemningen. Du kan eventuelt notere numrene på de forslag, du vil stemme på, undervejs. Du kan stemme fra den 9. november til den 6. december 2020.

Forslag

DP skal arbejde for at sikre, at der er de ydernumre der skal være, i en rimelig fordeling i landet. DP skal ligeledes arbejde for at regionens valg af ydernummerpsykologer sker på et klart og gennemskueligt grundlag.

Begrundelse

Vi er af det indtryk at mangel på ydernumre er et fænomen der optræder flere steder i landet. Vi er ligeledes af det indtryk at der generelt er urimelig lang ventetid til skade for borgerne. Vi, som ikke ydernumre psykologer bruger forholdsvis lang tid på at vejlede og tale med klienter der har fået en henvisning og som febrilsk leder efter en psykolog, og som vi så alligevel ikke kan hjælpe.

Der ligger således et stort stykke gratis rådgivningsarbejde for os, fordi der ikke er ydernumre nok. Det er dermed ikke kun lægerne, der kommer på ekstra arbejde i den forbindelse. Middelfart har, blot som eksempel, manglet et ydernummer efter en kollega som i marts 2019 opsagde sit ydernummer. Ydernummeret er besat pr 1.7.2020. Der har således i over et år været en urimelig lang ventetid både i Middelfart og Fredericia og der har været frustration blandt byens læger i forhold til at kunne henvise deres patienter til en psykolog med ydernummer.

Vi har flere gange rettet henvendelse til Region Syddanmark, Frank Ingemann, herom. Både via telefon og mail.

Vi offentliggør resultatet i december på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge