sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 1.5

At faggruppen tager kritisk stilling til psykiatrien

Sådan stemmer du

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Der er i alt 49 forslag.  Du kan stemme på fem af dem og på den måde vise, hvad du synes er vigtigst at prioritere foreningens ressourcer på.

Hvert forslag har et nummer, som du skal bruge i afstemningen. Du kan eventuelt notere numrene på de forslag, du vil stemme på, undervejs. Du kan stemme fra den 9. november til den 6. december 2020.

Forslag

Det er på høje tide, at vi bruger vores faglighed ansvarligt, når det kommer til psykiatrien. Der er kun historiske årsager til, at psykiatrien er et lægefagligt speciale. Det giver slet ingen mening, at lægerne nyder denne særposition per definition. Dette er ikke en afvisning af lægers faglighed eller et ønske om ikke at samarbejde. Det er et ønske om en psykiatri, der er mere i overensstemmelse med den bedste videnskab, vi har til rådighed. Og den videnskab og viden har vi som psykologer mindst lige så meget adgang til som læger. Dette giver os også et stort ansvar, som – jeg ikke mener – at vi har levet helt op til hidtil. Jeg kender psykiatrien indefra, og den bliver simpelthen kørt på et altovervejende forældet paradigme. Det er på tide, at psykiatrien forandrer sig, og det bør vi være forgangsmænd- og kvinder i. Der skal udvikles en diplomatisk men for alt i verden skarp og velargumenteret linje, som psykologforeningen kan stå ved offentligt. Dét vil jeg rigtig gerne deltage i selv, da jeg er godt inde i videnskaben, og emnet virkelig betyder noget for mig.

Begrundelse

Vi løfter ikke det samfundsansvar, som jeg mener, at vi har, når man tænker på psykiatrien i Danmark. Psykologer i psykiatrien spørger alt for mange steder om lov til at udøve den bedste behandling, og patientslig- og sygdommeliggørelsen af psykiske lidelser er til stor skade for rigtig mange mennesker, der bedre kunne hjælpes i en tværfagligt sammensat psykiatri. Vi skal gøre dette for samfundets skyld.

Vi offentliggør resultatet i december på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge