sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 1.7

Psykologisk Tænketank

Sådan stemmer du

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Der er i alt 49 forslag.  Du kan stemme på fem af dem og på den måde vise, hvad du synes er vigtigst at prioritere foreningens ressourcer på.

Hvert forslag har et nummer, som du skal bruge i afstemningen. Du kan eventuelt notere numrene på de forslag, du vil stemme på, undervejs. Du kan stemme fra den 9. november til den 6. december 2020.

Forslag

DP initierer oprettelsen af en psykologisk tænketank (PT) med det formål at give ideer til og analyser af, hvordan psykologien kan få en stærkere og tydeligere repræsentation i de samfundsmæssige strukturer. Nogle ideer, som tænketanken kunne give bud på er, hvordan psykologien kunne repræsenteres i egne samfundsmæssige strukturer selvstændigt fra bl.a. lægevidenskab og socialvidenskab. F.eks. psykologiske fakulteter på universiteterne, psykologien (ikke psykiatrien) som institution for hjælp ved psykiske vanskeligheder, en psykologi-styrelse (ikke sundhedsstyrelse), psykologi-ministerium, minister for psykologiske anliggender osv. Organisatorisk er PT uafhængig af DP. Økonomisk søger PT bidrag fra donorer og fonde, hvor DP er fast årlig bidragyder. PT vil skulle starte med 3-4 ansatte med ekspertise inden for psykologi og samfundsforhold, samt 1-2 til administrationen. PT’s arbejde vil bidrager til udvikling politik og samfundsændringer gennem analyser, rapporter, offentlig debat og undervisning. Der er opbakning blandt psykologer og befolkningen til en egen, tydeligere og større plads til psykologien i samfundets strukturer.

Begrundelse

En psykologisk tænketank er nødvendig for at psykologien beholder den position, som er opnået i samfundet, samt for at styrke psykologiens position, så mest mulig af psykologiens potentiale kan komme borgerne og samfundet til gavn.

Psykologiens betydning i samfundet i dag afspejles ikke tilstrækkeligt i de samfundsmæssige strukturer og institutioner. PT ville bidrage til at psykologien i mindre grad vil komme i klemme imellem læge- og socialvidenskaberne. Psykologien kunne bedre udvikle sig. Der vil på sigt være større bevillinger til psykologiske ydelser, forskning mm. , hvilket ville være til gavn for borgere og psykologer.

Vi offentliggør resultatet på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge