sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 1.8

Procedure for Nationale Kliniske Retningslinjer tilpasses psykologien

Sådan stemmer du

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Der er i alt 49 forslag.  Du kan stemme på fem af dem og på den måde vise, hvad du synes er vigtigst at prioritere foreningens ressourcer på.

Hvert forslag har et nummer, som du skal bruge i afstemningen. Du kan eventuelt notere numrene på de forslag, du vil stemme på, undervejs. Du kan stemme fra den 9. november til den 6. december 2020.

Forslag

Dansk Psykologforening arbejder at indgå en aftale med Sundhedsstyrelsen om, at proceduren for de nationale kliniske retningslinjer på de psykologiske områder, som f.eks. Behandling af angst og depression, ændres og skærpes, så:
1. Udvælgelsen af de psykologer, der sidder i baggrundsgruppen for udarbejdelse af hver klinisk retningslinje inden for det psykologiske område, skal kunne repræsentere alle hovedretninger inden for psykologisk behandling (psykodynamisk, adfærd/kognitiv, systemisk/narrativ, humanistisk/eksistentialistisk)
2. Psykologerne skal have viden om specifikke og non-specifikke faktorers betydning i behandling, samt viden om placebo-effekterne ved behandling.
3. Psykologerne skal arbejde på at psykologisk viden og forskning, samt terapeutisk diversitet og relevans for praktiserende psykologer er repræsenteret i de 10 spørgsmål, der stilles i de kliniske retningslinjer.
4. Psykologerne sørger for at at forskning og viden, der afspejler psykologien er repræsenteret i retningslinjerne og rapporten bag.

Ressourcer: DP’s administration og baggrundsgruppe af psykologer.
Økonomi: Personaletimer fra DP’s administration samt diæter til baggrundsgruppe

Begrundelse

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer (NKR) på de psykologiske områder har i dag alvorlige mangler, der ikke tager højde for aktuel psykologisk viden. Det skyldes bl.a. at NKR er dikteret af en lægevidenskabelig (psykiatrisk) tilgang, hvor psykologien ikke kommer til sin ret og ikke udnyttes optimalt til gavn for borgerne. I praksis er NKR, som de er i dag, ikke troværdige eller anvendelige for mange praktiserende psykologer.

Vi offentliggør resultatet på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge