sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 1.9

Der er brug for psykologers indsats på børne- og ungeområdet

Sådan stemmer du

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Der er i alt 49 forslag.  Du kan stemme på fem af dem og på den måde vise, hvad du synes er vigtigst at prioritere foreningens ressourcer på.

Hvert forslag har et nummer, som du skal bruge i afstemningen. Du kan eventuelt notere numrene på de forslag, du vil stemme på, undervejs. Du kan stemme fra den 9. november til den 6. december 2020.

Forslag

For at mindske børn og unges mistrivsel og fremme mental helse også for de mindste, foreslår vi, at psykologer på børneområdet i langt højere grad bruges til at behandle og ikke kun beskrive. Som det er nu bruges psykologer i den offentlige forvaltning alt for lidt til det, som psykologer er gode til. Man vælger ofte at anvende kommunalt ansatte psykologer til at beskrive problemer, men ikke at behandle på dem. Dette er et problem for børn og ungeområdet, der netop er kendetegnet ved, at forebyggelse har en stor betydning ift. at hindre, at små problemer vokser sig store, men også da vi ved, at tidlige problematikker, der ikke rettes op på, kan få mere vidtrækkende konsekvenser for barnets almene udvikling. Det er endvidere åbenlyst, at mange problemer kan afhjælpes langt tidligere, ved at forældre modtager egentlig familiepsykologisk behandling, som ved lettere problematikker ofte kan have et meget lille omfang, og overfor sværere problematikker kan være med til, på et tidligere tidspunkt, at iværksætte den rette behandling, hvorved yderligere problematikker kan forebygges.

Begrundelse

Til fremme for børn og unges mentale helse er det vigtigt, at de beslutninger, der tages omkring børneliv i Danmark også afspejler den viden, vi har på området. Vi mener, at psykologer på børneområdet har afgørende funktioner ift. at samle den viden, der er omkring et barn, der mistrives, vurdere hvilken indsats, der skal sættes ind med og behandle på problemerne. Vi mener således psykologer kan være med langt tidligere til at forhindre, at små problemer vokser sig store. Forebyggelse er et både menneskeligt og økonomisk billigere indsatsområde end senere behandling. Og psykologer kan være med til at få øje på og i højere grad end nu selv arbejde på forebyggende tiltag, samtidig med at psykologer har den fornødne viden til at vurdere,når mere specialiserede indsatser er nødvendige.

Vi offentliggør resultatet på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge