sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 3.6

Psykologers Metodefrihed, Begrundelsesansvar & Professionsidealer

Vær med i beslutningsprocessen

Sæt dit præg på foreningens kommende arbejdsprogram ved at stemme på, hvilke af forslagene her på siden, du synes er vigtigst.

Bestyrelsen bruger afstemningsresultatet som et vigtigt pejlemærke i det videre arbejde med at formulere det arbejdsprogram, som bliver sendt til afstemning på generalforsamlingen den 13.-14. marts 2021.

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Forslag

DP skal arbejde for psykologers fortsatte metodefrihed, og DP skal også udadtil fremhæve, at psykologer netop er uddannet til selvstændigt at kunne begrunde valg ift. den enkelte person. Vi kan kun værne om metodefriheden, hvis vi som profession løbende diskuterer professionens situation og bærende idealer. DP skal derfor organisere:

1) en faglig debat og aktuel diskussion af begrænsninger i psykologers metodefrihed som fx psykolog i psykiatrien, i sundhedsvæsnet, med ydernummer, i PPR mv. Aktivitet: Online webinar med faglige og fagpolitiske oplæg, Interview & Artikelstafet i Magasinet P, Kronikker, om kritiske og konstruktive perspektiver på metodefrihed, dens historie, den aktuelle situation og hvordan det selvstændige men kollektivt understøttede begrundelsesansvar får de bedste betingelser i fremtiden.

2) Inspireret af Danmarks Lærerforening, skal DP lede processen med at formulere Idealer og Værdier for den Praktiserende Psykolog. Aktivitet: Online webinar med faglige og fagpolitiske oplæg. Besøg hos kredse med oplæg, diskussion, indsamling af input. Åbne online møder og co-writing. Økonomi: få midler. Kontaktpersonen bidrager gerne til begge aktiviteter.

Begrundelse

Psykologer har traditionelt begrundet behovet for metodefrihed, og en bred akademisk uddannelse, ud fra de psykologiske problemstillingers kompleksitet, samt behovet for at hver finder sin egen personlige-faglige ’stil’ som psykolog. Men samtidens behov for standardisering af ’kvalitet’, sikkerhed for effekt, pakker i psykiatrien mv. er tegn på en bevægelse væk fra disse idealer. Fx skal ydernummer-psykologer i dag vælge visse behandlinger (”førstevalg”) fra en liste, som opstilles i Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske Retningslinjer (bestemt via snævre evidens-opfattelser), eller begrunde afvigelser herfra i journalen. Men: psykologen med borgerkontakten kan bedst vurdere & begrunde 1) hvad der udgør den relevante forskning på tværs af HUM, NAT og SAMF-traditioner, og 2) den mest relevante behandling.

Følg med på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge