sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 2.10

Forbedring af Løn og vilkårs forhandling for psykologer i RegionH psykiatri

Vær med i beslutningsprocessen

Sæt dit præg på foreningens kommende arbejdsprogram ved at stemme på, hvilke af forslagene her på siden, du synes er vigtigst.

Bestyrelsen bruger afstemningsresultatet som et vigtigt pejlemærke i det videre arbejde med at formulere det arbejdsprogram, som bliver sendt til afstemning på generalforsamlingen den 13.-14. marts 2021.

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Forslag

Der ønskes opmærksomhed på og ændring vilkår for psykologer, som DP har forhandlet og accepteret med RegionH ifbm. 2-årig KAT uddannelse af 2000 tværfaglige personaler: https://intranet.regionh.dk/rhp/personale/uddannelse/Sider/default.aspx

Konkret er af DP accepteret, at allerede givet undervisning 1/1-2020 til 1/9-2020, ikke bliver honoreret. Derudover er accepteret, at honorar fra 1/9-2020 og fremefter er det samme for 1 undervisning som for 10 undervisninger (10.000) og tilsvarende arbitrære afgrænsning gør sig gældende for 11 – 23 undervisninger (20.000) alt sammen eksklusive forberedelse. Det er helt uforståeligt og uacceptabelt at DP accepterer en sådan åbenlys forfordeling af psykologer som yder mere. Dette også når der er præcedens via tidligere forhandlede undervisnings kontrakter, som lønner pr. konfrontationstime, hvilket er det eneste rimelige!

Ydermere foregår der aktuelt noget der minder om central lønsætning i regionH HR for psykologer som skal starte på Specialpsykologuddannelsen ultimo 2020, som ikke umiddelbart tager hensyn til de store erfaringsmæssige og efteruddannelsesmæssige forskelle blandt kandidaterne. Dette kan minde om løndumping (14 % reduktion af løn er et eksempel på et centralt udspil), hvis det får lov til at stå u udfordret fra DPs forhandlere af.

Begrundelse

”Forhandling” af undervisningsvilkår foregik midt Covid-19 krisen forår 2020 under national nedlukning, men hvor psykologer blev vurderet som værende essentielt sundheds personale (og dermed Need to have og ikke Nice to have) og dermed udsætte os for smittefare i sundhedssektoren/psykiatrien på lige fod med læger og sygeplejersker, mens andre faggrupper blev sendt hjem.

Psykologer har en klar og naturlig forventning til at deres fagforening (som har forhandlingsretten) vil kæmpe for deres løn og arbejdsmæssige vilkår fra centralt hold og vil bruge skrappe professionelle rutinerede forhandlere som ikke accepterer at deres medlemmer ikke opnår de vilkår og den løn som de kvalificerede til ud fra en individuel og erfaringsmæssige vurdering. Præcis lige som lægerne som er den faggruppe vi måler os med i psykiatrien!!

Følg med på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge