sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 2.11

Styrkelse af DP´s arbejde med arbejdsmiljø (ift. psykologer og bredt i samfundet)

Vær med i beslutningsprocessen

Sæt dit præg på foreningens kommende arbejdsprogram ved at stemme på, hvilke af forslagene her på siden, du synes er vigtigst.

Bestyrelsen bruger afstemningsresultatet som et vigtigt pejlemærke i det videre arbejde med at formulere det arbejdsprogram, som bliver sendt til afstemning på generalforsamlingen den 13.-14. marts 2021.

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Forslag

For at styrke DP´s arbejde med arbejdsmiljø skal der være:

En ansvarlig person i foreningen: En arbejdsmiljøkonsulent der rådgiver medlemmer, gennemser lovforslag og generelt arbejder for DP´s profil på arbejdsmiljøområdet.

Et netværk af viden denne person har adgang til: Oprettelse af selskab/kreds eller anden samlingsmulighed for de psykologer i foreningen, der har arbejdsmiljø som deres hovedindsatsområde. Der er brug for foreningens ressourcer for at få kickstartet sammenslutningen, på kortere sigt vil den helt sikkert kunne bære sig selv.

Begrundelse

– Psykologer arbejder tit i brændpunkter for udfordrende arbejdsmiljø
– Psykologer har en særlig viden om socialt og organisatorisk arbejdsmiljø som burde være et større indsatsområde i vores aftryk på samfundet (kommunikation, politisk indflydelse, indflydelse på arbejdsmarkedets parter, særligt fokus på at støtte fagforeninger i at fokusere yderligere på psykisk arbejdsmiljø).
– Dette ville desuden styrke DPs intentioner om at være mere end de kliniske psykologers hjemsted (en udbredt fordom iblandt medlemmerne).
– Andre fagforeninger har også sådanne arbejdsmiljøkonsulenter ansat.

Følg med på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge