sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 2.12

Psykologer med handicap/nedsat arbejdsevne skal have mulighed for at få ydernummer

Vær med i beslutningsprocessen

Sæt dit præg på foreningens kommende arbejdsprogram ved at stemme på, hvilke af forslagene her på siden, du synes er vigtigst.

Bestyrelsen bruger afstemningsresultatet som et vigtigt pejlemærke i det videre arbejde med at formulere det arbejdsprogram, som bliver sendt til afstemning på generalforsamlingen den 13.-14. marts 2021.

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Forslag

Psykologer, der har et handicap/nedsat arbejdsevne skal have mulighed for at søge ydernummer ligeværdigt med psykologer med fuld arbejdsevne og kunne få dispensation for kravet om 22 timers rådighed i klinikken.

Og en dispensationsansøgning fra handicappede skal ikke være lig med en diskvalificering, som det er pt.

Begrundelse

Det vil skabe et bedre arbejdsliv og hjælpe den handicappede med en mere sikker indtjening og derved give mere ro og energi til selve arbejdet.

Derved vil DP, bedømmelsesudvalget og Region Hovedstaden sikre, at der ikke sker forskelsbehandling i forhold til forskelsbehandlingsloven.

Der vil skulle bruges et minimum af ressourcer.

Følg med på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge