sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 2.3

GDPR

Sådan stemmer du

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Der er i alt 49 forslag.  Du kan stemme på fem af dem og på den måde vise, hvad du synes er vigtigst at prioritere foreningens ressourcer på.

Hvert forslag har et nummer, som du skal bruge i afstemningen. Du kan eventuelt notere numrene på de forslag, du vil stemme på, undervejs. Du kan stemme fra den 9. november til den 6. december 2020.

Forslag

Vi opfordrer til at DP sætter ind med mere konkret og praksisnær rådgivning og anbefalinger af best practice til især selvstændige psykologer, idet det er en omfattende opgave for den enkelte at skulle sætte sig ind i retningslinjer for privat praksis på alle de områder der er berørt af GDPR.

Begrundelse

Under udrulning af lovgivningen var svarene modstridende på de forskellige fora og der blev henvist til at der manglede erfaring med hvordan digitaliseringsstyrelsens praksis ville blive og mange spørgsmål derfor ikke kunne besvares klart. Det må vi forvente de efterhånden kan, så vi kan stole på at DP klæder os på til at leve op til lovgivningen.

Vi offentliggør resultatet i december på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge