sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 2.4

Arbejdstidsregler/honorering af arbejde udenfor alm. arbejdstid

Sådan stemmer du

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Der er i alt 49 forslag.  Du kan stemme på fem af dem og på den måde vise, hvad du synes er vigtigst at prioritere foreningens ressourcer på.

Hvert forslag har et nummer, som du skal bruge i afstemningen. Du kan eventuelt notere numrene på de forslag, du vil stemme på, undervejs. Du kan stemme fra den 9. november til den 6. december 2020.

Forslag

Der er behov for aftaler/regler angående arbejde udenfor ”alm.” arbejdstid. (I hvert fald i regionerne). Herunder akut indkald på alle tider af døgnet og ugen til kriseberedskab. Som det er nu kaldes psykologer ret ofte ind til kriseberedskab, og får ikke rigtig nogen honorering for det, da vi ikke har aftaler om det. Det kan da ikke være meningen???
På lidt længere sigt kan det også komme på tale at (special-)psykologer i psykiatrien gerne ses arbejde udenfor hvad vi ellers har betragtet som ”alm.” arbejdstid.

Begrundelse

Efter min mening skal vi ikke kaldes ud om natten og søndagen mv uden honorering/aftale om honorering.  jeg forstår ikke at DP accepterer denne praksis, som har stået på i mange år nu. (men jeg forstår godt, at regionerne ikke har travlt med at indgå en aftale om dette så længe vi gør det næsten gratis!)

Vi offentliggør resultatet i december på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge