sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 2.5

Ny ordning, som erstatter praksiskandidatordningen

Sådan stemmer du

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Der er i alt 49 forslag.  Du kan stemme på fem af dem og på den måde vise, hvad du synes er vigtigst at prioritere foreningens ressourcer på.

Hvert forslag har et nummer, som du skal bruge i afstemningen. Du kan eventuelt notere numrene på de forslag, du vil stemme på, undervejs. Du kan stemme fra den 9. november til den 6. december 2020.

Forslag

Vi mangler en ordning tilsvarende den gamle praksiskandidat-ordning, som giver en vej ind i arbejdslivet som psykolog. Og som samtidig skaber et incitament til, at man som arbejdsgiver eller kollega (også) vælger nyuddannede psykologer. Forslaget er markeret under punktet “Psykologerne skal have et godt arbejdsliv og en god indtjening”, og handler faktisk om, at nyuddannede psykologer i det hele taget bare skal have et arbejdsliv og en indtjening. Det er nemlig langt fra givet, som det ser ud lige nu. Der sker en fastlåsning som nyuddannet ikke-autoriseret, da man for at få et psykologjob skal være autoriseret, og for at blive autoriseret skal man have et psykologjob. Konkret kan den nye ordning minde om den gamle praksiskandidat-ordning, og have bedre tilsyn, for at imødegå de udfordringer, som var årsag til at den gamle ordning blev lukket ned. Ordningen opfyldte nemlig et centralt behov i branchen for nyuddannede: Mulighed for autorisation, og derved mulighed for ansættelse andetsteds efterfølgende (eller for at blive selvstændig). Den nemme løsning når der er problemer med en ordning er jo altid at lukke ordningen ned, men det fjerner ikke det behov, som ordningen før varetog.

Begrundelse

Lige nu er det i stor udstrækning sådan, at man skal være autoriseret for at finde ansættelse, og man skal finde ansættelse for at blive autoriseret. Som nyuddannet kan det derfor være mere end svært at komme i job i en branche, hvor det kun er autoriserede psykologer, der kommer i betragtning i rekrutteringen.

En del “nyuddannede” er derfor nødsaget til efter år som ledig at opgive at få job inden for faget, og i stedet søge job som pædagogmedhjælper o. lign., eller fortsætte ledigheden, med de omkostninger det har, da der sker en systematisk frasortering af psykologer, som ikke er autoriserede (dvs. nyuddannede). Engang var branchen ikke så presset – men det er den nu. For dem der betaler prisen for den struktur, er der tale om meget høje personlige omkostninger.

Vi offentliggør resultatet i december på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge