sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 2.6

DP skal arbejde for bedre vilkår for frivilligt arbejde for psykologistuderende og psykologer

Sådan stemmer du

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Der er i alt 49 forslag.  Du kan stemme på fem af dem og på den måde vise, hvad du synes er vigtigst at prioritere foreningens ressourcer på.

Hvert forslag har et nummer, som du skal bruge i afstemningen. Du kan eventuelt notere numrene på de forslag, du vil stemme på, undervejs. Du kan stemme fra den 9. november til den 6. december 2020.

Forslag

Hvem er forslaget til gavn for? Primært de psykologistuderende, da en stor del af de studerende udfører frivilligt arbejde, pga den manglende mulighed for at få studierelevante betalte jobs. Men også færdiguddannede.

Hvilke indsatser skal iværksættes?
1. DP skal oplyse om muligheden for at honorar lønne nogle frivillige stillinger. Nogle stillinger kvalificerer sig til honorar, andre stillinger kvalificerer dog til at være lønnede.
2. Der skal laves en procedure, således der kan klages over frivillige stillinger, hvor vilkårene ikke er i orden. Der skal rettes henvendelse til arbejdsgiver og gøres opmærksom på problemet.
Det skal især tydeliggøres overfor de studerende, hvordan de kan bruge DP når de oplever urimeligheder.

Hvad opnås der, hvis forslaget vedtages? Der opnås langt større tryghed og højere trivsel blandt psykologistuderende og de psykologer der udfører frivilligt arbejde.

Mål og succeskriterier?
1. Et bedre arbejdsmiljø, hvor der ikke udnyttes frivillig arbejdskraft.
2. På sigt flere lønnede eller honorar lønnede stillinger målrettet psykologistuderende.

Ressourcer? Forslaget kræver ikke mange ressourcer. Man kan overveje at kigge på aktører, fx Rådgivningsdanmark eller HK jobpatrulje.

Begrundelse

Uden tydelige retningslinjer og klagemuligheder står de studerende med en følelse af, at være overladt til sig selv, hvis forholdene opleves som uretfærdige.
De studerende oplever heller ikke, at nogen steder at henvende sig, når de ser foreninger og virksomheder der udnytter den frivillige arbejdskraft og derfor fortsætter disse med dette, uden at kulturen bliver ændret.

Vi har kørt en kampagne på vores facebookside, hvor vi har sat fokus på frivilligt arbejde. Ud over stor opbakning til kampagnen, oplevede vi at få tilsendt en række stillingsopslag, der er opslået som frivillige stillinger, men som burde være lønnet eller på anden måde udnytter de studerende.
Vi ser også jævnligt at studerende stiller spørgsmåls ved ulønnede stillinger der opslås, omkring det at stillingingen ikke er lønnet, men i høj grad burde være det. Desværre bliver det ved en diskussion på fx facebook og de studerende efterlades magtesløse overfor problemet.

Vi offentliggør i december resultatet på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge