sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 2.7

Rammeaftale for praktisk uddannelse/uddannelsesstillinger for nyuddannede

Sådan stemmer du

Du stemmer via det link, du har modtaget i en e-mail d. 9.11.20.

Der er i alt 49 forslag, og vi er nødt til at prioritere foreningens ressourcer for at få størst muligt gennemslagskraft. Du har fem stemmer.

Hvert forslag har et nummer, som du skal bruge i afstemningen. Du kan eventuelt notere numrene på de forslag, du vil stemme på, undervejs. Du kan stemme fra den 9. november til den 6. december 2020.

Forslag

At der arbejdes for at indføre uddannelsesstillinger og faste rammer for den praktiske uddannelse for nyuddannede psykologer som kan danne bro mellem uddannelses- og arbejdsliv og hjælpe nyuddannede i gang med autorisation. Konkret foreslås det at der udarbejdes en rammeaftale ml. arbejdsgivere/ledere og DP der både kan informere arbejdsgivere om fordelene ved at ansætte nyuddannede i nævnte rammeaftale, guide dem i forhold til arbejdsopgaver og supervision og forpligte dem til faglig udvikling. Rammeaftalen skal kunne rumme forskellige typer ansættelser inden for forskellige fagområder (HR, psykiatri, PPR, beskæftigelse fx) i både det offentlige og private. Målet er at rammeaftalen formuleres attraktivt for arbejdsgiverne så de kan se hvilken værdi det kan give at ansætte en nyuddannet samt systematisere psykologens udviklingsforløb så man hurtigere opbygger kompetencer der kommer både individ og virksomhed til gode. Kendskabet til denne rammeaftale skal udbredes til arbejdsgivere i hele landet så der opnås opmærksomhed på og incitament til at ansætte nyuddannede og vi får skabt en kultur der er villig til at ansætte på andre kompetencer end erfaring.

Begrundelse

Mange nyuddannede og uautoriserede psykologer har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet og selv når man har opnået ansættelse fører det ikke nødvendigvis til en ordentlig faglig udvikling. Arbejdsgivere har brug for erfarne, kompetente medarbejdere, men erfaring og kompetence får man kun hvis man får chancen. Mange nyuddannede står i ansættelser hvor de ikke modtager supervision, ikke har afveksling i arbejdsopgaver og måske står alene med sin faglighed uden mulighed for daglig sparring med erfarne psykologer. Da man herved hverken opnår bred erfaring, videreuddannelse eller supervision/autorisation kan man sidde fast i et job der ikke udvikler én. Der er behov for en bro ml. uddannelse og arbejdsmarked der er attraktiv for både arbejdsgiver og arbejdstager.

Følg med på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Vi offentliggør i december resultatet på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge