sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 2.8

PPR

Vær med i beslutningsprocessen

Sæt dit præg på foreningens kommende arbejdsprogram ved at stemme på, hvilke af forslagene her på siden, du synes er vigtigst.

Bestyrelsen bruger afstemningsresultatet som et vigtigt pejlemærke i det videre arbejde med at formulere det arbejdsprogram, som bliver sendt til afstemning på generalforsamlingen den 13.-14. marts 2021.

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Forslag

PPR`s rolle har i hele mit arbejdsliv været under udvikling og det har igennem alle årene været svært at gennemskue både for borgere og andre samarbejdspartnere hvad der leveres af PPR psykologer. Dog må vi understrege at i Folkeskoleloven står beskrevet hvad vi skal levere til skolerne nemlig PPV hvis et barn har behov specialpædagogisk støtte. Lige nu er der ønske om mere behandlingsmæssige tilbud i PPR. Antallet af dys-fungerende børn og unge stiger og disse børn skal som det første undersøges nærmere i PPR for overhovedet at komme til psykiatrien via skole eller dagtilbud. Det lægger et massivt pres på os PPR psykologer, idet vi ikke har fået mere tid til arbejdet. Det medfører at psykologerne sidder på skolerne med utilfredse samarbejdspartnere og forældre ditto, da de alle mener at børnene skal have hjælp med det samme af PPR. Vi er under et umenneskeligt pres far alle sider, det skal der fokus i DP. Altså der bør sættes tid af til de opgaver der ligger i det kommunale PPR så det svarer til indstillinger, og det skal synliggøres hvor meget tid de forskellige arbejdsopgaver kræver.

Begrundelse

Antallet af børn med psykiatriske lidelser skolevægring og andet er steget, det er senest synliggjort i psykiatrien der i pressen og andre steder kan berette om dette. Men PPR er fuldstændig overset i den forbindelse og det er oftest os der har udredt og henvist børnene der har det daglige arbejde med at viden dele og supervisere, samt anvise og gå i dialog om de pædagogiske rammer. Ofte er vi tovholdere på hjælp i primærsektoren også. Nu skal vi også behandle børnene i programmer (ADHD, AUTISME, SELVSKADE, ANGST mm) men vi har IKKE fået tid til det. Det er på tide at det drøftes i DP dels uddannelsen til behandlere, dels tidsperspektivet, og endelig konstruktionen PPR om den kan fortsætte i sin nuværende form. Lønnen er ikke steget i takt med krav, tiden er for kort og arbejdsbetingelserne er så ringe at psykologerne sidder med det pres som deres egen organisation genererer ved at sige ja tak til alle de opgaver der kan komme ind til PPR.

Følg med på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge