sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 2.9

”Hvordan sikrer vi, at erfarne psykologer fortsat udarbejder FKU?”

Vær med i beslutningsprocessen

Sæt dit præg på foreningens kommende arbejdsprogram ved at stemme på, hvilke af forslagene her på siden, du synes er vigtigst.

Bestyrelsen bruger afstemningsresultatet som et vigtigt pejlemærke i det videre arbejde med at formulere det arbejdsprogram, som bliver sendt til afstemning på generalforsamlingen den 13.-14. marts 2021.

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Forslag

Forslaget går på, at der iværksættes en proces, hvor der skabes en dialog mellem os (med hjælp fra DP) og psykolognævnet for at opnå en større grad af gennemsigtighed og tryghed for psykologer, der udarbejder FKU. Psykolognævnet skriver på deres hjemmeside, som introduktion til deres årsberetning 2019, at ”Psykolognævnet iværksætter flere og flere skærpede tilsyn over for autoriserede psykologer. Samtidig bliver stadigt flere afgørelser offentliggjort på hjemmesiden”. Dette illustrerer med al tydelighed, hvorfor det at udarbejde FKU, opleves som mere utrygt end tidligere, da dette nok er området med flest klagesager i psykolognævnet.
Et succeskriterie vil være, at det bliver mere tydeligt, hvad psykolognævnet, lægger vægt på i FKU’er, og derudover vil et succeskriterie være at få tydeliggjort beslutningsprocessen, når nævnet træffer den endelige afgørelse (hvad er psykologernes rolle i nævnet?). En FKU er kompleks og kan ikke kun forstås med jura-briller. Et succeskriterie er endvidere, at vi som psykologer vil føle os mere trygge, trods en klagesag, når vi ved, at vi har fulgt retningslinjerne.
S: Dialog med psykolognævnet og psykolog med i beslutningsprocesser
M: Målet nås ved ovenstående sættes i gang
A: Det er attraktivt, fordi mange psykologer udarbejder FKU
R: Det er realistisk med en dialog og en psykolog med i beslutningsprocesser
T: Det er noget, der kan iværksættes indenfor en overskuelig tidsramme
Såfremt forslaget godkendes, er det vores holdning, at erfarne psykologer fremadrettet vil blive ved med at påtage sig arbejdsopgaver inden for dette komplekse, yderst sårbare og alvorlige felt.

Begrundelse

er har de seneste år været rettet en skarp kritik af psykolognævnets arbejde, hvilket vi psykologer, der udarbejder FKU, har mærket. Dels er det vores oplevelse at flere forældre samt pårørende klager over undersøgelserne, og dels er vi som psykologer blevet mere udsatte, da forældre (for at beskytte sig selv) i højere grad lydoptager samtaler. Dette er en naturlig og uundgåelig udvikling, men det stiller psykologer, der udarbejder FKU i en yderligere udsat position.
Vi er flere, der har erfaret, at psykolognævnet giver kritik i undersøgelser, som vedrører brug af en enkelt sætning eller ordvalg; også på baggrund af en vejledning, der er givet telefonisk. Det skaber en stor utryghed, gør det svært at gennemskue, hvordan man lever op til kravene, og giver lidt et billede af, at det er ”tilfældighedernes spil”, der afgør, hvad psykolognævnets afgørelse bliver.

Følg med på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge