sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 3.1

Ændring af akkreditering

Vær med i beslutningsprocessen

Sæt dit præg på foreningens kommende arbejdsprogram ved at stemme på, hvilke af forslagene her på siden, du synes er vigtigst.

Bestyrelsen bruger afstemningsresultatet som et vigtigt pejlemærke i det videre arbejde med at formulere det arbejdsprogram, som bliver sendt til afstemning på generalforsamlingen den 13.-14. marts 2021.

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Forslag

Vi foreslår, at DP arbejder for afskaffelse af akkreditering eller arbejder for en anden model, hvor akkreditering efter 1. runde ændres til kvalitetsudvikling på en mindre kontrolpræget måde. Dette kan f.eks. foregå med inspiration fra lægernes model for akkreditering. I denne model mødes man i klyngegrupper, hvor man udveksler erfaringer.

Begrundelse

Kvalitetsudvikling er godt, men i den nuværende model har akkrediteringen en form, som kan forekomme at have fokus på kontrol og at foregå som en slags mini eksamen. Det giver ikke det bedste arbejdsmiljø for psykologerne og heller ikke nødvendigvis den bedste læring til gavn for klienterne. Ifølge statsministerens åbningstale 2020 er tiden løbet fra kontrol. At arbejde med bedste praksis for psykologer med ydernummer i samarbejde med kolleger forekommer mere meningsfuldt.

Følg med på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge