sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 3.2

Specialistuddannelsen

Vær med i beslutningsprocessen

Sæt dit præg på foreningens kommende arbejdsprogram ved at stemme på, hvilke af forslagene her på siden, du synes er vigtigst.

Bestyrelsen bruger afstemningsresultatet som et vigtigt pejlemærke i det videre arbejde med at formulere det arbejdsprogram, som bliver sendt til afstemning på generalforsamlingen den 13.-14. marts 2021.

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Forslag

Vi foreslår, at DP udarbejder en ”rød tråd” der sikrer at specialistuddannelserne har en hensigtsmæssig faglig progression, og at DP samtidigt arbejder for at sikre at specialistuddannelserne bliver så økonomisk tilgængelige som muligt.

Begrundelse

Vi foreslår, at DP arbejder for en bedre organisering af specialistuddannelsen, som den enkelte psykolog i alt for høj grad er overladt til selv at sammensætte. Vi peger her på det forhold at der bør være fokus på rækkefølge i efteruddannelsesforløbet så nogle kurser ligger før andre, en slags “rød tråd” der skaber progression. Vi peger ligeledes på økonomien omkring specialistuddannelserne, som mange psykologer selv må betale, og det derfor må være i DPs interesse at sikre billige kurser, hvor vi oplever at DPs kurser ofte er de dyreste. Det virker forkert.

Følg med på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge