sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 3.3

DP skal arbejde for at psykologiuddannelsen forbedres, så den tilpasses det kommende arbejdsmarked.

Vær med i beslutningsprocessen

Sæt dit præg på foreningens kommende arbejdsprogram ved at stemme på, hvilke af forslagene her på siden, du synes er vigtigst.

Bestyrelsen bruger afstemningsresultatet som et vigtigt pejlemærke i det videre arbejde med at formulere det arbejdsprogram, som bliver sendt til afstemning på generalforsamlingen den 13.-14. marts 2021.

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Forslag

Hvem er forslaget til gavn for? Alle kommende psykologer i uddannelse.

Hvilke indsatser skal iværksættes? DP skal arbejde aktivt for det af følgende der giver mening (dvs at der må laves en vurdering af, hvad der giver størst succes at arbejde for):

1. Autorisation som en del af uddannelsen
2. Psykologiuddannelsen skal hæves i taxameterordningen
3. Spørgeskemaundersøgelser, som undersøger studerendes og færdiguddannedes oplevelse af sammenhæng mellem studie og udd.

Hvad opnås der, hvis forslaget vedtages? Større kvalitetssikring af nyuddannedes kunnen og uddannelse og større overensstemmelse mellem studie og arbejdsmarked.

Mål og succeskriterier?
– Bedre uddannelse
– Mere og bredere erfaring på studiet
– Kompetente psykologer
– Endnu større tillid til psykologers kunnen

Er der momentum for sagen? Ja. Hvis indsatserne lykkes, vil det kunne mærkes på kvaliteten af udd., samt på trivsel. Presset for at skulle opnå autorisation efter end udd. fjernes.

Ressourcer? Forslaget kræver en del ressourcer fra DP til at arbejde politisk og for at igangsætte diskussioner og undersøgelser, til at understøtte at psykologiuddannelse har brug for en opdatering.

Begrundelse

Psykologiuddannelsen skal imødekomme de krav og forventninger som venter på den anden side af studiet.  Færdiguddannede psykologer skal føle sig kompetente og parate, og ikke frygte skellet mellem studie og arbejde.  Psykologer skal have de bedst mulige forudsætninger fra uddannelsen. Det vil ikke kun hæve kvaliteten af psykologers arbejde, men også skabe større tillid til psykologer og vores fag.

Følg med på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge