sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 3.4

Egen forskning, udvikling og formidling som led i specialistuddannelse

Vær med i beslutningsprocessen

Sæt dit præg på foreningens kommende arbejdsprogram ved at stemme på, hvilke af forslagene her på siden, du synes er vigtigst.

Bestyrelsen bruger afstemningsresultatet som et vigtigt pejlemærke i det videre arbejde med at formulere det arbejdsprogram, som bliver sendt til afstemning på generalforsamlingen den 13.-14. marts 2021.

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Forslag

Aktuelt beror godkendelse primært på, at psykologen deltager i teoretiske kurser, supervision og personligst udviklingsarbejde. Mit forslag er, at præsteret forskning, udgivelse af artikler i faglige tidsskrifter, bogudgivelser, afholdelse af kurser for psykologer, afholdelse af kurser for andre faggrupper mv. skal tælle med i specialistuddannelsen og vedligeholdelse af samme.
Måske endnu bredere: Bidrag til høringsvar, deltagelse i centrale arbejdsgrupper, medvirkning til udvikling af nye metoder, deltagelse i samfundsdebatten etc. Der skal naturligvis findes pointsystem for vægt af artikler og formidlingsaktiviteter mv.

Begrundelse

En specialistuddannelse i dag er ikke garanti for, at psykologen selvstændigt bidrager til at udvikle vores fag udover egen kliniske praksis, selvom dette burde være en væsentligt mål for at udvikle vores fag. Mange psykologer er omvendt meget aktive uden at kunne kvalificere sig til en specialistuddannelse.

Følg med på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge