sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 3.5

Arbejdsgiverbetalt specialiseringsforløb og løbende opdatering af specialistuddannelserne

Vær med i beslutningsprocessen

Sæt dit præg på foreningens kommende arbejdsprogram ved at stemme på, hvilke af forslagene her på siden, du synes er vigtigst.

Bestyrelsen bruger afstemningsresultatet som et vigtigt pejlemærke i det videre arbejde med at formulere det arbejdsprogram, som bliver sendt til afstemning på generalforsamlingen den 13.-14. marts 2021.

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Forslag

DP arbejder aktivt for at støtte, at medlemmerne får arbejdsgiverbetalt tid og bevilling til efter-og videreuddannelse. Det er afgørende, at der sikres psykologerne økonomi og arbejdsvilkår, som muliggør påbegyndelse og gennemførelse af autorisationsforløb og relevant specialisering.

DP arbejder aktivt for, at indholdet af specialistuddannelserne opdateres i tråd med samfundsudviklingen. Der tages højde for diversitet og ulighed i befolkningen.

DP opretter en initiativgruppe med ledende repræsentanter fra universiteternes psykologiske forskning og undervisning. Igangværende psykologisk forskning og undervisning beskrives og kortlægges, derefter visioner og barrierer for videre udvikling af faget.

DP’s repræsentanter i gruppen redegør for kollegers og studentermedlemmers
forventninger om karriere- og samfundsrelevant undervisning i studieårene og efter afsluttende eksamen. På basis af drøftelserne fremsættes forslag til universiteter og myndigheder om revision af uddannelserne. Forløbet følges tæt i DP.

Begrundelse

Se forslag

Følg med på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge