sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 3.7

Gerontopsykologi i undervisningen på psykologuddannelserne på alle danske universiteter

Vær med i beslutningsprocessen

Sæt dit præg på foreningens kommende arbejdsprogram ved at stemme på, hvilke af forslagene her på siden, du synes er vigtigst.

Bestyrelsen bruger afstemningsresultatet som et vigtigt pejlemærke i det videre arbejde med at formulere det arbejdsprogram, som bliver sendt til afstemning på generalforsamlingen den 13.-14. marts 2021.

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Forslag

På baggrund af iagttagelse af demografiske data og fremskrivninger vedrørende sammensætningen af den danske befolkning indenfor de næste 30 år, er det på tide at vise rettidig omhu og prioritere udbredelse af den gerontopsykologiske viden. Der bliver flere ældre, og forekomsten af somatiske, psykiatriske og psykiske lidelser hos denne befolkningsgruppe kræver særlig psykologfaglig viden.
For at ruste kommende psykologer til de voksende opgaver på ældreområdet, er det væsentligt at gerontopsykologien opnår en selvfølgelig og markant repræsentation på samtlige danske universiteter.
Målsætningen skal blandt andet opnås via en direkte henvendelse til relevante personer på universiteterne, som Dansk Psykologforening skal inddrages i.

Begrundelse

Skønt den videnskabelige psykologi bestræber sig på at finde frem til almenpsykologiske sandheder om den menneskelige psyke, er den samtidig af den opfattelse, at ethvert menneskes psyke altid må forstås og forklares under hensyntagen til dets konkrete virkelighed. Herunder hvilket tidsrum på dets eksistentielle livsbane, det befinder sig i.
Dette argument skaber grundlag for, at det gerontopsykologiske arbejdsområde bør anskues som et særskilt arbejdsfelt, som grundet den demografiske udvikling er stærkt voksende. Derfor bør psykologuddannelsen også indebære viden om det aldrende menneskes almindelige og patologiske udvikling, som er gerontopsykologiens genstandsfelt.

Følg med på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge