sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening  for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 4.1

Deltidsmedlemskab for selvstændige psykologer

Vær med i beslutningsprocessen

Sæt dit præg på foreningens kommende arbejdsprogram ved at stemme på, hvilke af forslagene her på siden, du synes er vigtigst.

Bestyrelsen bruger afstemningsresultatet som et vigtigt pejlemærke i det videre arbejde med at formulere det arbejdsprogram, som bliver sendt til afstemning på generalforsamlingen den 13.-14. marts 2021.

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Forslag

At selvstændige psykologer ligestilles med øvrige medlemmer således at der er mulighed for ½ tids/deltids medlemskab.

Begrundelse

De selvstændige psykologer skal ligestilles med lønmodtagerne således at hvis man har en ½ tids privatpraksis at man fortsat kan blive dækket af forsikringer via medlemskabet af DP. Mange har en ½ tidspraksis ifm. opstart, på vej på pension o.a. Som det er nu, er det kun muligt som selvstændige at være fuldtidsmedlem eller pensionist medlem af DP. Alle lønmodtagere har mulighed for at have private klienter ved siden af et deltidsjob så muligheder for at snyde er lige for alle. Tillid til de selvstændige vil være bedst således at det er muligt at være på deltid og betale samme deltidsbeløb som lønmodtagere. (Pensionerede medlemmer får ikke dækket forsikringer – kun fuldtidsmedlemmer.)

Følg med på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge