sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 4.2

Ret til specialistuddannelse

Vær med i beslutningsprocessen

Sæt dit præg på foreningens kommende arbejdsprogram ved at stemme på, hvilke af forslagene her på siden, du synes er vigtigst.

Bestyrelsen bruger afstemningsresultatet som et vigtigt pejlemærke i det videre arbejde med at formulere det arbejdsprogram, som bliver sendt til afstemning på generalforsamlingen den 13.-14. marts 2021.

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Forslag

Mange psykologer kæmper en hård individuel kamp for at få efteruddannelse mhp. specialistgodkendelse. Kunne det være en idé, i lighed med speciallægerne i psykiatri, at lave en obligatorisk efteruddannelse som gav den enkelte ret til relevant efteruddannelse og som arbejdsgiver var forpligtet til at tilbyde indenfor en årrække efter ansættelse? Det kunne være med eller uden egenfinansiering. Men uanset hvad, ville det være en enorm lettelse for den enkelte, at der fra start blev lagt en efteruddannelsesplan, som man var sikret ved ansættelse.

Begrundelse

Se forslag.

Følg med på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge