sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 4.4

Rådgivning til selvstændige m/u ydernummer

Vær med i beslutningsprocessen

Sæt dit præg på foreningens kommende arbejdsprogram ved at stemme på, hvilke af forslagene her på siden, du synes er vigtigst.

Bestyrelsen bruger afstemningsresultatet som et vigtigt pejlemærke i det videre arbejde med at formulere det arbejdsprogram, som bliver sendt til afstemning på generalforsamlingen den 13.-14. marts 2021.

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Forslag

Vi foreslår at rådgivningen til selvstændige psykologer bliver et styrket indsatsområde, både i form af en klar kommunikationsstrategi i forhold til informationskanaler, og i forhold til særligt den juridiske rådgivning.

Begrundelse

Vi oplever at rådgivningen er for spredt og usammenhængende. Nogle informationer kommer via mails, som dog ofte blot er referater af afgørelser på andre fagområder, omhandlende selvstændige med ansatte og derfor irrelevant for de fleste selvstændige psykologer. Nogle gange ydes der en service og rådgivning til ydernummerpsykologer som ikke kommer andre selvstændige psykologer til gode, hvorved der opleves forskelsbehandling. Og ofte skal man lede længe for at finde rådgivningen på DPs hjemmeside eller for at nå frem til den rette rådgiver pr. mail eller telefon. Vi oplever en svingende kvalitet ved henvendelser til DP om rådgivning i specifikke problemstillinger, og synes man bør kunne forvente en ensartet høj standard for svar tilbage, svartider og høj faglig kvalitet i rådgivningen, særligt når det omhandler juridiske spørgsmål.

Følg med på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge