sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 4.5

Bedre arbejdsvilkår på det kommunale voksenområde

Vær med i beslutningsprocessen

Sæt dit præg på foreningens kommende arbejdsprogram ved at stemme på, hvilke af forslagene her på siden, du synes er vigtigst.

Bestyrelsen bruger afstemningsresultatet som et vigtigt pejlemærke i det videre arbejde med at formulere det arbejdsprogram, som bliver sendt til afstemning på generalforsamlingen den 13.-14. marts 2021.

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Afgiv stemmer

Forslag

Psykologerne vinder indpas på voksenområdet i de danske kommuner – både på jobcentre, HR-afdelinger, misbrugsbehandling og sundhed- og ældreområdet. Nogle kommuner sætter gode rammer for arbejdsvilkår og kompetenceudvikling, men dette er langt fra normen. Dette uopdyrkede land, som fx kan give arbejde til de mange arbejdsløse psykologer, skal modnes og forberedes, for at nyuddannede psykologer ikke skal brænde ud eller at specialiserede psykologer søger væk.

Gennem oplysning til de kommunale arbejdspladser, både på ledelsesplan og på kommunalpolitisk niveau, kan rammerne for gode arbejdsvilkår vokse frem.
Oplysningsarbejdet kan indebære at forventningsafstemme psykologens arbejdsopgaver og særlige kvalifikationer og at tydeliggøre behovet for supervision, kompetenceudvikling og specialisering. Særligt vigtigt er oplysningsarbejdet om den praktiske uddannelse som autorisationen udgør for psykologen, så det ikke skal være den enkelte psykolog, som må kæmpe denne kamp på egen hånd.

Begrundelse

Behovet for psykologfaglig rådgivning, supervision og terapeutiske tilbud på det kommunale voksenområde stiger, både grundet den demografiske udvikling samt at komplekse opgaver flyttes fra regioner eller specialiserede enheder ud til sundhedspersonale i kommunerne. Dette sætter større krav og belaster både personale, borgere og deres pårørende. Derfor bør DP arbejde for at skabe en tryg og sund arbejdsplads og derved at gøre det attraktivt for psykologer at varetage disse vigtige opgaver. Mange psykologer på voksenområdet sidder i ensomme stillinger, hvor der ikke er en TR, som kender til psykologens virke og faglige behov. Disse psykologer skal ikke stå alene, men mærke støtten som foreningen har givet og i høj grad er lykkedes med på det kommunale PPR-område.

Følg med på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge