sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 5.1

Opret en ordning om autorisations-stillinger i privatpraksis

Vær med i beslutningsprocessen

Sæt dit præg på foreningens kommende arbejdsprogram ved at stemme på, hvilke af forslagene her på siden, du synes er vigtigst.

Bestyrelsen bruger afstemningsresultatet som et vigtigt pejlemærke i det videre arbejde med at formulere det arbejdsprogram, som bliver sendt til afstemning på generalforsamlingen den 13.-14. marts 2021.

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Forslag

Til gavn for uautoriserede eller nyuddannede psykologer med ønske om privatpraktiserende praksis samt autoriserede psykologer med egen praksis og psykologer med ydernummer i egen praksis.

Alle privatpraktiserende autoriserede psykologer kan som mentorer ansætte uautoriserede psykologer som føl i deres praksis. Mentorerne forpligter sig til at sørge for autorisation kan opnås ved at levere klienter, supervision og obligatoriske kurser (fx gn bruttolønsordningen).

Der opstilles klare regler for kriterier og aflønning samt mentorens budgetramme til udgifter ifm. autorisation, så arbejdsforholdende sikres for begge parter og rovdrift undgås. Derfor ønskes det desuden:
1) at DP går ind i en forhandling med Danske Regioner om en autorisationsordning gennem ydernummerpsykologerne. Dette vil også afhjælpe den uheldige flaskehals på henviste borgere.
2) at DP forhandler med sygeforsikrings-selskaberne, sådan at autoriserede psykologer (mentorerne) uden ydernummer kan overgive et antal af deres sygeforsikringsklienter til de nye praksiskandidater.

Begrundelse

Nyuddannede og uautoriserede psykologer har per se ringere forudsætninger for at komme ind på jobmarkedet, og nedlæggelsen af praksiskandidaten har ikke gjort det lettere for psykologer, der ønsker at arbejde som privatpraktiserende. Jeg er bekendt med begrundelserne for at nedlægge den gamle ordning, men jeg synes en nedlæggelse er den helt forkerte løsning. Derfor er dette forslag et oplæg til at håndtere problemstillingen frem for at blokere for en løsning.

Følg med på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge