sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 5.3

Godkendelse af fjernsupervision for psykologer i Grønland

Vær med i beslutningsprocessen

Sæt dit præg på foreningens kommende arbejdsprogram ved at stemme på, hvilke af forslagene her på siden, du synes er vigtigst.

Bestyrelsen bruger afstemningsresultatet som et vigtigt pejlemærke i det videre arbejde med at formulere det arbejdsprogram, som bliver sendt til afstemning på generalforsamlingen den 13.-14. marts 2021.

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Forslag

Der ønskes at stille forslag om, at fjernsupervision godkendes på lige fod med almindelig supervision for psykologer i Grønland.

Begrundelse

På nuværende tidspunkt kan man kun få godkendt 40 timers fjernsupervision til autorisation. Dette er problematisk for psykologer i Grønland, da fjernsupervision ofte kan være en nødvendighed for at opnå både antallet af timer og den kvalitet af supervisionen, som er et krav for at kunne dygtiggøre sig og opnå autorisation.

Der findes kun et begrænset antal psykologer i Grønland. Alternativet til at modtage supervision fra denne begrænsede skare af psykologer, er at rejse til Danmark, hvilket er en bekostelig affære og kan afholde nogen fra at blive autoriseret eller alternativt gå på kompromis med kvaliteten af supervisionen.

Følg med på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge