sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 5.2

Bedre pensionsvilkår for selvstændige psykologer

Vær med i beslutningsprocessen

Sæt dit præg på foreningens kommende arbejdsprogram ved at stemme på, hvilke af forslagene her på siden, du synes er vigtigst.

Bestyrelsen bruger afstemningsresultatet som et vigtigt pejlemærke i det videre arbejde med at formulere det arbejdsprogram, som bliver sendt til afstemning på generalforsamlingen den 13.-14. marts 2021.

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Forslag

Det ville være tryghedsskabende, hvis DP kunne arbejde for, at pensionsordninger for selvstændige psykologordninger kan blive tidssvarende. Som det er for nuværende har ingen pensionsordninger tilsyneladende fulgt med den forlængede pensionsalder.

Begrundelse

Det er underligt, at de pensionsordninger, som selvstændige psykologer kan indbetale til, ikke har fulgt med tiden. Det føles lidt som at blive efterladt på perronen, efter man som borger har gjort sin samfundspligt ved at tage uddannelse og arbejde gennem hele ens voksenliv.

Følg med på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge