sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 5.4

Psykologlov i Grønland

Vær med i beslutningsprocessen

Sæt dit præg på foreningens kommende arbejdsprogram ved at stemme på, hvilke af forslagene her på siden, du synes er vigtigst.

Bestyrelsen bruger afstemningsresultatet som et vigtigt pejlemærke i det videre arbejde med at formulere det arbejdsprogram, som bliver sendt til afstemning på generalforsamlingen den 13.-14. marts 2021.

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Forslag

Grønland har modsat Danmark ingen psykologlov. Det naturligvis er problematisk, da det betyder at psykologernes arbejde og klienter/patienters rettigheder ikke er sikrede. Det betyder også at psykologer som ikke udviser omhu og samvittighedsfuldhed i deres arbejde aktuelt ikke kan stilles til ansvar for dette.

Det er et stort ønske, at vi i Grønland kan sikre patienter de samme rettigheder som i Danmark.

DP Grønlandskreds er en mindre decentraliseret enhed, som har vanskeligt ved selv at løfte den store opgave det er, at få en psykologlov udarbejdet og gennemført, hvorfor der ønskes støtte til dette fra DP’s hovedorganisation både i forhold til økonomi og know-how.

Begrundelse

Beskrevet ovenfor.

Følg med på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge