sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
Læs forslagene nedenfor
og sæt dit præg!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening for?

Det bestemmer du.

Section 1
Section 2

Forslag 5.6

Indførelse af psykologlov og tilsyn i Grønland

Vær med i beslutningsprocessen

Sæt dit præg på foreningens kommende arbejdsprogram ved at stemme på, hvilke af forslagene her på siden, du synes er vigtigst.

Bestyrelsen bruger afstemningsresultatet som et vigtigt pejlemærke i det videre arbejde med at formulere det arbejdsprogram, som bliver sendt til afstemning på generalforsamlingen den 13.-14. marts 2021.

Du stemmer via det link, som du modtager i en e-mail.

Forslag

Pres på social og indenrigsministeriets arbejdsgruppe, for at der afsættes midler til en stilling til formålet.

Begrundelse

Grønland har ikke en psykologlov. Dette kan bringe både faglige og etiske
udfordringer i arbejdet (fx manglende tilsyn og klagemuligheder).
Psykologtitlen er heller ikke beskyttet. Grønlandskredsen har adskillelige år
ønsket indsatser i forhold til disse emner.

Følg med på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge