Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening arbejde for?

SÆT DIT PRÆG på det kommende arbejdsprogram allerede nu!

Sæt dit præg på foreningens arbejdsprogram

Hvad skal være de strategiske mål for Dansk Psykolog Forening de kommende tre år? Hvilke indsatser skal vi især bruge kræfter på for at nå de mål? Det vil bestyrelsen rigtig gerne høre dit svar på, så vi kan sikre, at vi arbejder for det, som du synes er vigtigt.

Foreningens mål og indsatser besluttes på generalforsamlingen næste gang i marts 2021, og det nye arbejdsprogram kommer til at sætte retning for foreningens arbejde i 2021-24.

Vær med i en åben medlemsproces allerede nu. Dit bidrag er vigtigt!

På baggrund af alle ideer og input fremsætter bestyrelsen sit forslag til et nyt arbejdsprogram. For psykologien og vores faglige fællesskab kan næsten favne hele verden, men vi kan ikke nå det hele.

Se mere nedenfor om, hvornår du konkret kan komme på banen i forhold til de strategiske mål og de konkrete indsatser – og hvornår det er tid til at afgive din stemme.

Vi håber, du har lyst til at bruge den, og glæder os til at høre fra dig.

Overblik over processen

Se samlet overblik og hvornår du kan byde ind via denne infografik.

Eva Secher Mathiasen opfordrer alle medlemmer til at sætte deres præg på foreningens nye arbejdsprogram.

Sæt allerede nu dit præg på arbejdsprogram 2021-24

02.06 – 08.08

Kom med forslag til strategiske mål

16.08 – 08.10

Kom med forslag til indsatser

09.11 – 06.12

Afstemning

13.03 – 14.03

Generalforsamling

HVILKE INDSATSER SKAL DP SATSE PÅ?

Nu begynder næste fase i den åbne medlemsproces om Dansk Psykolog Forenings kommende arbejdsprogram, og bestyrelsen vil gerne høre jeres input igen. Denne gang til konkrete indsatser. Inden 8. oktober 2020.

I juni lancerede bestyrelsen en åben medlemsproces, som løber frem til og med DP’s generalforsamling 13.-14. marts næste år.
Det er din mulighed for at få direkte indflydelse på, hvad foreningen vil arbejde med og for i den næste generalforsamlingsperiode (21-24).
Medlemsprocessen løber i fire faser (se infografik ovenfor). Fase 1 er nu overstået, og fase 2 er gået i gang.

Status på fase 1: De strategiske mål
Mange er kommet med rigtig gode input til, hvilke strategiske mål foreningen skal arbejde for i fremtiden.
På baggrund af dem foreslår bestyrelsen, at vi fortsætter med de fire strategiske mål, DP har nu. For de dækker faktisk jeres mange forslag rigtig fint. Dog er der en enkelt tilføjelse (markeret med *) til mål 2, fordi bestyrelsen mener, det er vigtigt, at en god indtjening for psykologer indgår mere direkte i dette mål.

 1. Psykologien skal bruges til gavn for borgere og samfund
 2. Psykologerne skal have et godt arbejdsliv og en god indtjening*
 3. Forskning og uddannelse skal udvikle psykologernes praksis
 4. Foreningsfællesskabet skal gøre psykologerne stærkere.

Fase 2: Vær med til at bestemme indholdet
Men hvilke indsatser skal foreningen bruge kræfter på fra 2021-24 for at nå de foreslåede strategiske mål?

Kom med dit bud, så vi kan sikre, at foreningen arbejder for det, der er vigtigst for dig som medlem.

Først ideer, så prioritering
Senere skal vi prioritere mellem indsatserne. Foreningens ressourcer er begrænsede og kræver hård prioritering. Derfor må vi sammen vælge, hvad vi skal bruge kræfterne på for at få størst mulig gennemslagskraft. Men i første omgang har vi brug for at få alle ideer på bordet.

Sådan kan du være med i fase 2

Kom med dit forslag via følgende kanaler:

Husk at skrive hvilket strategisk mål den foreslåede indsats er knyttet til, fx ved at skrive et hashtag efter forslaget #strategiskmål1.

Kriterier for forslag til indsatser
Overvej og beskriv følgende kriterier, når du fremsætter dit forslag. Det er dog ikke et krav.

 • Hvilket strategiske mål hører dit forslag til indsatser hører ind under?
 • Hvem er forslaget til gavn for – den brede medlemsskare eller en mere specifik gruppe?
 • Hvilke indsatser skal iværksættes?
 • Hvad opnås der, hvis forslaget vedtages?
 • Hvilke mål og succeskriterier er der? (Brug evt. SMART-modellen, dvs. at målene skal være specifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemte.)
 • Er der momentum for sagen blandt foreningens interessenter?
 • Kræver dit forslag mange eller få ressourcer?

Du kan finde mere information om processen og tidspunkter for videomøder her.

Indsend forslag: Frem til den 8. oktober kan du komme med dine forslag til indsatser.

Send til AP2021@dp.dk. Senere stemmer vi om alle forslag.

Eva Secher Mathiasen fortæller om, hvordan vi har organiseret os i Dansk Psykolog Forening.

Følg med på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Deltag i åbent videomøde med formanden og giv dit input

Du har mulighed for at deltage i åbent videomøde med formand for Dansk Psykolog Forening Eva Secher Mathiasen og andre medlemmer, hvor du kan fremlægge dine ideer, spørgsmål og forslag til arbejdsprogrammet.

Videomøde

Målgruppe (Alle medlemmer)

Fra tirsdag den 25. august til og med torsdag d. 8. oktober vil der på udvalgte dage foregå videomøder med formanden.

Deltag via egen browser helst i Chrome.

Se på skemaet nedenfor, hvornår videomøderne finder sted.

Klik på det videomøde, du vil deltage på. Fx “Videomøde 1”.

  Dato Tidspunkt
Videomøde 1 Tirsdag d. 25. august 2020 Kl. 20.00 – 20.45
Videomøde 2 Torsdag d. 27. august 2020 Kl. 08.00 – 08.45
Videomøde 4 Torsdag 3. september 2020 Kl. 20.30 – 21.15
Videomøde 5 Tirsdag d. 8. september 2020 Kl. 20.30 – 21.15
Videomøde 6 Torsdag d. 10. september 2020 Kl. 20.30 – 21.15
Videomøde 8 Tirsdag d. 15. september 2020 Kl. 20.30 – 21.15
Videomøde 9 Torsdag d. 17. september 2020 Kl. 20.30 – 21.15
Videomøde 11 Tirsdag d. 29. september 2020 Kl. 20.30 – 21.15
Videomøde 12 Torsdag d. 1. oktober 2020 Kl. 08.00 – 08.45
Videomøde 13 Torsdag d. 1. oktober 2020 Kl. 20.30 – 21.15
Videomøde 14 Tirsdag d. 6. oktober 2020 Kl. 20.30 – 21.15
Videomøde 15 Torsdag d. 8. oktober 2020 Kl. 08.00 – 08.45

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 13.-14. marts 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge