sæt-dit-præg Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
SÆT DIT PRÆG på det kommende
arbejdsprogram allerede nu!
Hvad skal Dansk Psykolog
Forening arbejde for?
SÆT DIT PRÆG på det kommende
arbejdsprogram allerede nu!
Indflydelse

Hvad skal Dansk Psykolog Forening arbejde for?

SÆT DIT PRÆG på det kommende arbejdsprogram allerede nu!

Sæt dit præg på foreningens arbejdsprogram

Hvad skal være de strategiske mål for Dansk Psykolog Forening de kommende tre år? Hvilke indsatser skal vi især bruge kræfter på for at nå de mål? Det vil bestyrelsen rigtig gerne høre dit svar på, så vi kan sikre, at vi arbejder for det, som du synes er vigtigt.

Foreningens mål og indsatser besluttes på generalforsamlingen næste gang i marts 2021, og det nye arbejdsprogram kommer til at sætte retning for foreningens arbejde i 2021-24.

Vær med i en åben medlemsproces allerede nu. Dit bidrag er vigtigt!

På baggrund af alle ideer og input fremsætter bestyrelsen sit forslag til et nyt arbejdsprogram. For psykologien og vores faglige fællesskab kan næsten favne hele verden, men vi kan ikke nå det hele.

Se mere nedenfor om, hvornår du konkret kan komme på banen i forhold til de strategiske mål og de konkrete indsatser – og hvornår det er tid til at afgive din stemme.

Vi håber, du har lyst til at bruge den, og glæder os til at høre fra dig.

Overblik over processen

Se samlet overblik og hvornår du kan byde ind via denne infografik.

Eva Secher Mathiasen opfordrer alle medlemmer til at sætte deres præg på foreningens nye arbejdsprogram.

Sæt allerede nu dit præg på arbejdsprogram 2021-24

02.06 – 08.08

Kom med forslag til strategiske mål

16.08 – 08.10

Kom med forslag til indsatser

09.11 – 06.12

Afstemning

11.09 – 12.09

Generalforsamling

HVILKE INDSATSER SKAL DP SATSE PÅ?

Nu begynder næste fase i den åbne medlemsproces om Dansk Psykolog Forenings kommende arbejdsprogram, og bestyrelsen vil gerne høre jeres input igen. Denne gang skal I stemme om, hvilke af de indkomne forslag fra fase 2, I synes er vigtigst. I kan stemme fra den 9. november til den 6. december 2020.

I juni lancerede bestyrelsen en åben medlemsproces, som løber frem til og med DP’s generalforsamling 11.-12. september 2021.
Det er din mulighed for at få direkte indflydelse på, hvad foreningen vil arbejde med og for i den næste generalforsamlingsperiode (21-24).
Medlemsprocessen løber i fire faser (se infografik ovenfor). Fase 1 og 2 er nu overstået, og fase 3 er gået i gang.

Status på fase 1: De strategiske mål
Mange er kommet med rigtig gode input til, hvilke strategiske mål foreningen skal arbejde for i fremtiden.
På baggrund af dem foreslår bestyrelsen, at vi fortsætter med de fire strategiske mål, DP har nu. For de dækker faktisk jeres mange forslag rigtig fint. Dog er der en enkelt tilføjelse (markeret med *) til mål 2, fordi bestyrelsen mener, det er vigtigt, at en god indtjening for psykologer indgår mere direkte i dette mål.

  1. Psykologien skal bruges til gavn for borgere og samfund
  2. Psykologerne skal have et godt arbejdsliv og en god indtjening*
  3. Forskning og uddannelse skal udvikle psykologernes praksis
  4. Foreningsfællesskabet skal gøre psykologerne stærkere.

Status på fase 2: Vær med til at bestemme indholdet
Mange har sendt gode forslag til, hvilke indsatser foreningen skal bruge kræfter på fra 2021-24 for at nå de foreslåede strategiske mål.

Dem skal I stemme om i fase 3.

Sådan kan du være med i fase 3

Der er kommet mange gode forslag til konkrete indsatser, og nu skal vi i gang med at stemme om dem. Foreningens ressourcer er begrænsede og kræver hård prioritering. Derfor må vi sammen vælge, hvad vi skal bruge kræfterne på for at få størst mulig gennemslagskraft.

I perioden 9. november til 6. december 2020 kan du deltage i afstemningen og på den måde fortælle bestyrelsen, hvilke af de indkomne forslag til indsatser du synes er vigtigst.

Du finder forslagene her, og du stemmer via det link, som du modtager i en mail senest mandag den 9. november 2020.

Når afstemningen er slut, vil bestyrelsen tage afstemningsresultatet med i det videre arbejde med at formulere det arbejdsprogram, som skal besluttes på generalforsamlingen den 11.-12. september 2021.

Eva Secher Mathiasen fortæller om, hvordan vi har organiseret os i Dansk Psykolog Forening.

Følg med på DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 11.-12. september 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge