Dansk Psykolog Forenings vision er at sikre psykologers vilkår og kompetencer og arbejde for menneskers psykiske velfærd og trivsel. Det har været formålet med foreningens arbejde siden 1947, og udgør samtidig foreningens vision. Visionen vil fortsat være foreningens ledestjerne i den næste generalforsamlingsperiode, der løber fra 2021-24. Af visionen udspringer arbejdsprogrammet, som er foreningens overordnede opgaver de næste tre år.

Dansk Psykolog Forening skal være endnu mere relevant og værdiskabende for medlemmerne og langt mere manøvredygtig, gennemsigtig og engagerende i sin arbejdsform, og der skal sikres tidssvarende repræsentativitet i foreningens beslutninger. Sagt på en anden måde skal vi kunne handle hurtigere på uventede muligheder og udfordringer. Vi skal gøre det attraktivt for flere medlemmer at bidrage fagligt og at deltage i foreningens demokrati, og vi skal sikre, at foreningens ressourcer og indsatser i højere grad bruges på det, som flertallet af medlemmer finder væsentligst.

Download Arbejdsprogram 2021-24 
og læs om en organisation i forandring
med udgangspunkt i pejlemærker og strategiske mål.

 

 

 

 

Download Referat GF2021
fra generalforsamlingen 2021, hvor
arbejdsprogrammet blev endeligt fastlagt.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge