Hvad skal Dansk Psykolog Forening arbejde for?

Forslag til foreningens arbejdsprogram 2021-2024

Psykologien og vores faglige fællesskab kan favne ualmindeligt meget, men foreningens ressourcer er begrænsede og kræver benhård prioritering. Derfor er vi nødt til at vælge, hvad vi skal bruge kræfterne på, så vi kan skabe rum til at handle på den udvikling, der sker i samfundet, på arbejds­markedet, i uddannelses­verdenen og i faget, så arbejds­programmet bliver aktuelt og værdiskabende i hele perioden.

I vores nuværende arbejdsprogram har vi 40 indsatser. Det vidner om, at vi er ambitiøse og vil meget, men det giver også udfordringer i det daglige arbejde, blandt andet fordi det levner meget lidt plads til at handle på alt det uforudsigelige, som uundgåeligt dukker op i løbet af en treårig generalforsamlingsperiode. Tag bare corona-situationen som et meget aktuelt eksempel.

Sådan stiller du forslag til arbejdsprogrammet

Hvad skal vi især bruge kræfter på de næste tre år? Det vil bestyrelsen gerne høre dit svar på, så vi kan sikre, at vi arbejder på de store linjer, du synes er vigtige.

Du udfylder en fast skabelon, når du stiller et forslag. Inden du fremsætter et forslag, skal du tage stilling til:

Procedure for forslag, der sendes til GF21@dp.dk senest d. 17. maj:

  • Bestyrelsen drøfter forslaget i juni, så bestyrelsen har mulighed for at blive inspireret ift. sit udspil til arbejdsprogram, arbejde videre med forslaget eller lignende.
  • Forslaget indgår i en vejledende medlemsafstemning i juni.
  • Medmindre andet aftales mellem forslagsstiller og bestyrelsen, fremgår forslaget af dagsordenen for generalforsamling 2021 med en kommentar fra bestyrelsen og med en angivelse af den andel af stemmer, som forslaget fik ved den vejledende medlemsafstemning i juni.

Procedure for forslag, der sendes til GF21@dp.dk efter d. 17. maj og frem til og med d. 16. juli:

  • Forslaget fremgår af dagsordenen for generalforsamling 2021 med en kommentar fra bestyrelsen, medmindre andet aftales mellem forslagsstiller og bestyrelsen.

Når du formulerer dit forslag, så fokusér gerne på det overordnede formål, du ønsker, DP skal arbejde for, og hvorfor – i stedet for at formulere konkrete indsatser. Når vi står på generalforsamlingen, er det ikke muligt at forudse, hvad der kommer til at ske de næste tre år. Tag bare corona-pandemien som eksempel på, hvad der pludselig kan vende op og ned på aktiviteter, muligheder og arbejdsformer.

Det er meget vigtigt, at arbejdsprogrammet både udstikker klare politiske mål og prioriteringer og samtidig giver foreningen mest muligt manøvrerum og mulighed for at tilpasse aktiviteterne til den aktuelle samfundssituation og udviklingen omkring os. Det får vi bedst, hvis arbejdsprogrammet ikke binder foreningens ressourcer til meget specifikke indsatser eller aktiviteter, men derimod fokuserer på at fastlægge de politiske pejlemærker og deres formål.

Se tidligere forslag

Sådan bliver arbejdsprogrammet fastlagt

  • DP’s bestyrelse foreslår foreningens arbejdsprogram for tre år ad gangen.
  • Som input beder bestyrelsen medlemmerne om forslag til arbejdsprogrammet.
  • De indkomne forslag sendes til afstemning i medlemskredsen for at få et indblik i, hvad medlemmerne bredt set mener er vigtigt. Det skete i 2020, og det sker igen frem mod sommerferien 2021, da generalforsamlingen er udsat fra marts til september pga. corona-pandemien.
  • Når bestyrelsen har modtaget forslag og resultatet af afstemningen, fastlægger bestyrelsen det endelige forslag til arbejdsprogrammet.
  • Det endelige arbejdsprogram vedtager medlemmerne på generalforsamlingen, der finder sted 11.-12. september i Øksnehallen i København.

Forslag

Følg med i DP’s Facebook-gruppe Arbejdsprogram 21-24

Kom med til generalforsamlingen i Øksnehallen i København den 11.-12. september 2021.

Generalforsamling

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge