Fagetiske principper er en præcisering af den almene etik, der gælder såvel for psykologer som for alle andre mennesker. Gennem deres arbejde kommer psykologer undertiden ud i specielle situationer, som kræver så vanskelige etiske vurderinger, at den almene etik ikke giver tilstrækkelig vejledning.

Psykologers arbejdsområder befinder sig ofte i et spændingsfelt mellem afhængighed og autonomi. Det enkelte menneskes integritet og grænser berøres, samtidig med at individets autonomi varetages. Psykologer har derfor i fællesskab formuleret fagetiske principper, hvis formål det er at yde vejledning og støtte for etisk refleksion.

Siden midten af 1980’erne har nordiske psykologer haft fælles etiske principper, som er udsprunget af et voksende behov for at udforme de etiske principper på en sådan måde, at de snarere fremmer refleksion over etiske dilemmaer, end de udgør et sæt adfærdsregler.

Disse er organiseret i fire forklarende hovedprincipper:

  • Respekt for klientens rettigheder og værdighed
  • Kompetence
  • Ansvar
  • Integritet

Principperne er udformet i den hensigt, at de skal:

  • Tjene som støtte for nordiske psykologer ved stillingtagen til etiske spørgsmål.
  • Beskytte klienter mod uhensigtsmæssig og/eller skadelig intervention.
  • Anvise normer for etisk og fagligt forsvarligt samspil mellem psykologer indbyrdes og mellem psykologer og andre faggrupper.
  • Være et grundlag for, at tilliden til psykologfaglig professionsudøvelse opretholdes.
  • Tjene som grundlag for at udarbejde fagetiske retningslinjer og råd inden for specielle områder.

Download nordiske principper for etisk refleksion (pdf)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge