Dansk Psykolog Forening arbejder for at sikre psykologfagets høje kvalitet. Find faglige rammer og retningslinjer for psykologens daglige arbejde.

Psykologiske undersøgelser og erhvervstest

Erhvervstest

Her finder du retningslinjer for brug af test i erhvervslivet, for personvurderinger, for kompetencer hos personer...

PSYKOLOGISKE UNDERSØGELSER

Psykologiske undersøgelser / test anvendes indenfor fx kliniske, neuropsykologiske, arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og pædagogiske områder.

De består af interviews, brug af testværktøjer, fortolkning af resultater samt tilbagemelding til den testede og andre, der skal bruge testresultaterne.

Dansk Psykolog Forening arbejder for at fremme kvaliteten i både udviklingen og anvendelsen af de psykologiske undersøgelser samt i testbrugernes kompetencer. I det arbejde inddrages internationale retningslinjer og standarder.

Læs også: Introduktion til psykometriske begreber – vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest

Andre råd og vejledninger

Diagnostik

Psykologer diagnosticerer dagligt. Se ICD-10. Sundhedsstyrelsens ”Klassifikation af sygdomme”.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge