17.f. Intern undersøgelse af “aktivt medlemskab”

Bestyrelsen skal i den kommende generalforsamlingsperiode i samarbejde med Formandskollegiet gennemføre en undersøgelse blandt medlemmerne, der kan afdække, hvad der fremmer hhv. hæmmer interessen for rekruttering, og hvilke incitamenter der kunne have særlig motiverende betydning for opstilling til bestyrelsen.

Det har vi gjort

Dansk Psykolog Forening har en lang tradition for at være drevet af frivillige ildsjæle. Det fælles kendetegn for de mange aktive medlemmer er, at de er drevet af at arbejde for deres profession.

For at blive klogere på, hvad der fremmer og hæmmer det frivillige arbejde i foreningen, har Dansk Psykolog Forening gennemført en kvalitativ undersøgelse af det frivillige arbejde og aktive medlemskab i foreningen.

Vi har særligt fokuseret på de medlemmer, der er fagligt og politisk aktive foreningen, – altså dem, der bestrider en eller flere poster i eller er medlem af et udvalg, arbejdsgruppe, en styrelse i en sektion, en kreds eller et selskab eller at udgøre en del af foreningens bestyrelse.

Formålet med undersøgelsen er at skabe et sikkert grundlag for at træffe beslutninger om tiltag og rammer, der både kan fastholde foreningens frivillige kræfter, men også tiltrække flere og nye medlemmer til det aktive medlemskab.

”Som frivillig er du med til at sætte retning på, hvad vi skal som psykologer. Du giver til din faglighed og til din profession. Dermed giver du også til dig selv. Det er en gensidig proces.”

Citat fra rapporten (Aktivt medlemskab)

Medlemmerne vil have indflydelse, fællesskab og kompetence

Undersøgelsen viser, at vores aktive medlemmers bidrag til deres fagforening er uløseligt forbundet med det, de oplever at få. Vores medlemmer arbejder for en profession, en profession som de selv er del af, og som de derfor har stor interesse i at fremme gennem deres frivillige arbejde.

Der er især tre faktorer, der motiverer medlemmernes lyst til at være frivillig. Det er:

 • Indflydelse
 • Fællesskab
 • Kompetence

Omvendt hæmmer det medlemmernes engagement og motivation, hvis de ikke oplever at få indflydelse, fællesskab og kompetencer.

Herudover er der nogle mere strukturelle og praktiske faktorer, som har betydning for det aktive medlemskab. Det tematiserer vi i rapporten som “Takt & tone, tid og penge”.

Læs "Aktivt Medlemsskab"

Aktivt Medlemsskab

Det siger medlemmerne

Om indflydelse

Medlemmerne ønsker:

 • at få politisk indflydelse
 • at sætte tydelige aftryk på fag og udvikling

Om fællesskab

Medlemmerne ønsker:

 • at repræsentere fag og profession
 • at tilhøre og få indflydelse på fællesskabet
 • at ’høre til’ og kæmpe sammen

Om kompetence

Medlemmerne ønsker:

 • indflydelse på og adgang til opkvalificering & kurser
 • tilegnelse af personlige og faglige kompetencer gennem praksiserfaring
 • fælles uddannelse(r) for aktive medlemmer

”Jeg har været med til at starte et nyt netværk. Når jeg ser uretfærdigheder, hvis ikke nogle andre gør noget, så er jeg nødt til at hjælpe. (…) Det er jo fantastisk, at vi kan starte et selskab, og samle nogle folk, og vi kan få noget støtte i form af lokaler og i form af økonomisk hjælp til det. At man kan gøre nogle ting og lave nogle arrangementer” 

(Aktiv i udvalg, netværk, kreds og selskab, i og udenfor styrelser)

”Jeg var interesseret i at gøre DP til en bedre forening for yngre psykologer i arbejde, da jeg følte at foreningen primært tilgodeså studerende og arbejdsløse. Jeg savnede, at kontingentet blev sat ned, forskning kom i fokus, vores faglighed blev øjnet, specialistuddannelsen blev arbejdsgiverbetalt og vi fik vilkår i stil med lægernes”. 

(Bestyrelsesmedlem)

”Vi skal turde tage beslutninger og tænke over om vi repræsenterer os selv eller helheden. Det handler om at kunne holde det ud fra kroppen.

(Bestyrelsesmedlem)

”Det giver mig selvfølgelig det, at når jeg sidder i alle disse fællesskaber og udvalg, at det ikke kun er for at hjælpe andre, men også fordi, jeg synes det er fantastisk at snakke med andre psykologer og sparre med dem”

(Aktiv i kreds, udvalg og selskab, i og udenfor styrelse)

”Vi ser os selv i et fagligt fællesskab. Vi får en styrket faglig identitet. Vi får talt hinanden op”.

(Aktiv i selskab, styrelse)

”Jeg har lært rigtig meget om ledelse og medlemsdemokrati (…). Jeg lærer meget om interessevaretagelse og interessekampe, og om fagets bredde og psykologernes mangeartede perspektiver og behov.

(Bestyrelsesmedlem)

”Jeg valgte at stille op i lettere frustration over, at der ikke blev udbudt de kurser, som jeg behøvede for at færdiggøre min specialist uddannelse”

(Aktiv i selskab og udvalgsarbejde)

”Jeg får en masse ud af det, både i forhold til indblik i foreningens arbejde, viden om vores profession generelt, gode fif til min kommende karriere, og så får jeg også udvidet mit faglige netværk (…)”

(Bestyrelsesmedlem)

Ved du, at der er masser af faglige netværk til dig?

Dansk Psykolog Forening har masser af netværk, som du kan komme med i. Du er i kraft af dit medlemskab af foreningen faktisk allerede medlem af flere!

Foreningen har 16 kredse, 8 sektioner, 27 faglige selskaber, hvor massevis af medlemmer mødes om lokale, ansættelsesmæssige og faglige spørgsmål.

Der er sektioner for studerende, for ansatte på hospitaler, universiteter, i kommunerne og PPR – og der er sektioner for ledere, selvstændige og privatansatte.

Blandt de 27 faglige selskaber finder du selskaber om fx. børneneuropsykologi, forskningsmetodologi, hypnose eller psykoterapi.

Klik ind på de forskellige netværks hjemmesider, hvis du vil vide mere om, hvad der foregår. Kontakt styrelserne, hvis du vil være med. Se alt om kredse, sektioner og selskaber her.

Mange deltager desuden i foreningens politiske arbejde, fx i en række udvalg, fagnævn og i det såkaldte Formandskollegium.

Se mere om de politiske organer i foreningen her.

gf2016-decentrale

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge