10.b. Forsikring og netværk

Vedtagen indsats: Dansk Psykolog Forening skal i samarbejde med relevante aktører (Brancheforeningen Forsikring og Pension, Kommunernes Landsforening, eventuelle kommuner, forsikringsselskaber og netværk) arbejde for, at klienter omfattet af sundhedsordninger og -forsikringer sikres ret til frit at vælge behandling blandt alle autoriserede psykologer.
Dansk Psykolog Forening skal desuden arbejde for, at klienters rettigheder og psykologers etiske principper i disse sundhedsordninger overholdes.

Det har vi gjort

Vi har udført et omfattende arbejde på dette område. Her er nogle af de vigtigste indsatser:

 • Vi har udarbejdet faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser og præsenteret dem for
  forsikringsbranchen og ved informationsmøder, hvortil alle selvstændige psykologer har været indbudt
 • Vi har sat en mediedagsorden om, at forsikringskunder kommer foran i køen og skabt politisk opmærksomhed om problemet
 • Vi har påvirket forsikringsbranchen, så andelen af ydernummerpsykologer, der føler sig pressede til at skubbe forsikringskunder foran i køen, er halveret fra 2014 til 2015
 • Vi har udgivet en vejledning til selvstændige psykologer, der samarbejder med netværk, og udsendt meget andet informationsmateriale om området
 • Vi har holdt møder med netværksfirmaer, hvor vi gennem dialog har arbejdet for bedre vilkår og rammer for at yde behandling af høj kvalitet

VIGTIG DIALOG

Psykologforeningen vil fortsætte vores indsats på dette område.
Vi er nået langt og har fået rigtig god respons. Men vi ved også, at der er lang vej igen, og at vi ikke må slippe taget i parterne. Vi har nu etableret et godt samarbejde og oplever, at der bliver lyttet til os.
Medierne var en vigtig medspiller på dette område. Da vi satte dagsordenen her, var selskaberne nødt til at tale med os om de udfordringer, som vi peger på.

Eksplosiv vækst i markedet for sundhedsforsikringer

De senere år har budt på en eksplosiv vækst i markedet for private sundhedsforsikringer, og i dag har ca. 2 mio. danskere en sundhedsforsikring. For psykologerne i privat praksis har klienternes status af forsikringskunder stor betydning.

Klienterne i psykologens praksis kan enten betale selv, komme med tilskud fra sygesikringen eller komme med en privat sundhedsforsikring, der giver adgang til rådgivning eller behandling. Og når flere borgere går til psykolog med en sundhedsforsikring, har det betydning for markedet og måden, det udvikler sig på.

Markedsændringerne har fået mange psykologer til at kontakte os, og de beretter om pres på vilkår og på den behandling, de yder.

De forskellige udfordringer

I mødet mellem psykologers faglighed og forsikringsselskabernes forretningsmodeller hører vi om følgende udfordringer, som vi arbejder med:

 • Ulige adgang til behandling inden for praksisoverenskomsten
 • For få timer til behandlingen
 • Uklare rammer for behandlingen
 • Brud på tavshedspligten
 • Ufordelagtige betalingsvilkår
 • Psykologfaglig vurdering underkendes
 • Begrænsning af frit psykologvalg
 • Ekstra administration honoreres ikke

Vi arbejder løbende med at varetage selvstændige psykologers interesser i forbindelse med, at danskere får dækket deres psykologydelser af private forsikringsordninger.

VORES MÅL

 

1. At sikre kvalitet i psykologydelser, der udføres på baggrund af sundhedsforsikringer.
2. At sikre bedre vilkår for psykologer, der behandler klienter med en sundhedsforsikring.
3. At sikre udbredelse af viden, der understøtter den ønskede kvalitet og de ønskede vilkår, til alle områdets interessenter.

Området kort fortalt

Det er især udviklingen på forsikringsmarkedet, der har ført til, at mange selvstændige psykologer i dag oplever et pres på faglighed og vilkår.

Mange flere danskere end tidligere har i dag en privat sundhedsforsikring. Samtidig er der større efterspørgsel efter psykologydelser blandt forsikringskunderne.

Det har givet en dobbelteffekt, hvor man kan sige, at ‘kagen’ er vokset, samtidig med at psykologernes stykker af kagen er vokset.

Hvordan ser markedet ud

Private sundhedsforsikringers betydning
 • Flere går til psykolog
 • Psykologerne har fået flere klienter
 • Anslået beløb for forsikringsbrancehns udbetalinger til psykologhjælp
  • – 2003: 2,1 mio. kr.
  • – 2014: 188 mio. kr.
  • – Ca. 90-dobling af det beløb, der udbetales til psykologhjælp på 11 år.

(OBS: inklusiv udgift til psykiater)
(Kilde: Forsikring & Pension)

Voldsom stigning i antallet af danskere med private sundhedsforsikringer

2003:    228.719 personer

2014: 2.055.905 personer

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge