10. Arbejde for styrket fokus på og indsats for bedre psykisk arbejdsmiljø på danske arbejdspladser

Relevante indsatser: Udnytte det store fokus, som faglige organisationer, forskningsinstitutioner, virksomheder og arbejdsgiverorganisationer har på psykisk arbejdsmiljø med henblik på at indgå i partnerskaber, der bl.a. kan dokumentere effekten af psykologi i forhold til øget trivsel og forebyggelse af sygefravær, stress mv.

Det har vi gjort

Foreningens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at udvikle og forbedre både det generelle arbejdsmiljø på danske arbejdspladser og for psykologernes eget psykiske velbefindende på jobbet.

Psykisk arbejdsmiljø en del af overenskomsresultatet
Udvalget udarbejdede op til overenskomstforhandlingerne i 2015 en række krav på arbejdsmiljøområdet. Fire af dem blev rejst af AC ved overenskomstforhandlingerne:

  • Der aftales en hensigtserklæring om, at parterne er enige om at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø
  • Der skal sikres redskaber til at tage hånd om arbejdsmængde
  • Lederne skal have de fornødne kompetencer til at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø
  • Personalepolitikken skal løbende vedligeholdes og efterprøves

Resultatet af de samlede AC-krav er, at det psykiske arbejdsmiljø er blevet en del af overenskomstresultatet. Frem til 2018 skal der laves projekter i hele den offentlige sektor om psykisk arbejdsmiljø og foreningen skal nu påvirke projekterne.

Synliggøre psykologers kompetencer på arbejdsmiljøområdet
Arbejdsmiljøudvalget arbejder desuden sammen med Organisationspsykologisk Selskab på et projekt, der skal synliggøre psykologers kompetencer på arbejdsmiljøområdet.

Arbejdsmiljøpolitiske fora
Endelig har Arbejdsmiljøudvalget to medlemmer repræsenteret i forskellige fora i arbejdsmiljøsystemet og har sammen med udvalget påvirket den arbejdsmiljøpolitiske dagsorden.

Det psykiske arbejdsmiljø er blevet en del af overenskomstresultatet. Frem til 2018 skal der laves projekter i hele den offentlige sektor om psykisk arbejdsmiljø og foreningen skal nu påvirke projekterne.

Resultat af overenskomstforhandlingerne 2015

Undersøgelse af akademikernes arbejdsmiljø

Der er brug for en stor indsats på arbejdsmiljøområdet på de danske arbejdspladser. Det vidner en gigantisk undersøgelse fra Akademikerne -Psykologforeningens hovedorganisation – om. Undersøgelsen dannede grundlag for de generelle arbejdsmiljøkrav til overenskomstforhandlingerne i 2015 som omtales ovenfor.

I arbejdsmiljørapporten hedder det, at:

Akademikerne generelt udfordres af konsekvenserne af det moderne arbejdsliv, hvor grænseløshed, selvledelse, konkurrence- og præstationskultur og til tider dårlig ledelse, skaber mange udfordringer for den enkelte ansatte omkring dennes psykiske arbejdsmiljø. Det kan være stress, manglende balance mellem privatliv og arbejdsliv m.m.

Undersøgelsen, der blev gennemført i april bygger på svar fra 25 medlemsorganisationer, fra i alt 28.000 akademikere, heraf 2.433 psykologer, og undersøgelsen er den første detaljerede kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø for alle grupper af beskæftigede akademikere.

Arbejdsmiljøudvalget var involveret i tilblivelsen af en del af undersøgelsens spørgsmål, herunder spørgsmål, der alene skulle stilles til psykologerne til brug for en række særkørsler om psykologernes arbejdsmiljø. De omtales nærmere under arbejdsprogrammets “Punkt 13. Arbejde for et godt arbejdsmiljø for psykologer”. (Link)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge