10.c. Uddannelsesforløb for ikke-autoriserede psykologer

Vedtagen indsats: Det henstilles til Dansk Psykolog Forening, at der indledes dialog med faglige selskaber og sektioner med henblik på at undersøge mulighederne for, at der arbejdes for etablering af offentligt finansierede uddannelsesforløb til ikke-autoriserede kandidater, så de kan opnå autorisation.

Det har vi gjort

Vi har gennemført en analyse af, hvor længe psykologerne er om at opnå autorisation i de forskellige sektorer. Se analysen her.

Analysen er sendt til selskaber og sektioner for at få input til eventuelle indsatser fremadrettet, der hjælper unge uautoriserede psykologer nemmere til uddannelsen.

Analysen og resultatet af dialogen med de decentrale enheder er fremlagt og drøftet på formandskollegiemøde i 2015.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 indgik vi en aftale med Kommunernes Landsforening om et projekt, der skal sikre de nødvendige psykologfaglige kompetencer i PPR. Dette projekt omhandler også, hvordan nyuddannede ved hjælp af autorisationsforløbet kan blive klædt på til de udfordringer, der er på PPR. Men projektet vil samtidig skabe fokus omkring autorisation af nyuddannede, og hvilke positive muligheder det giver for arbejdsgiverne.

Siden 2004 er der uddannet i alt 2.940 psykologer. 41 %  af disse (1.241) har gennemført deres autorisationsforløb. Selve autorisationen tager i gennemsnit psykologerne 3,8 år.

Kilde: Dansk Psykolog Forenings medlemssystem

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge