11. Arbejde med at skabe flere job og funktioner til psykologer på både det private og offentlige arbejdsmarked

Relevante indsatser: Arbejde for at skabe flere lederstillinger til psykologer, gøre flere selvstændige til iværksættere og dyrke nye arbejdsområder for psykologer i den private og offentlige sektor, fx ved at danne partnerskaber med arbejdsgiver om kompetenceudviklingsbehov for psykologer.

Det har vi gjort

Opgaven om jobskabelse har været placeret i Psykologkampagne 1 (2012 til 2014) og Psykologkampagne 2 (2014 til 2016).

I efteråret 2014 blev der gennemført en række aktiviteter for at få gjort flere psykologer interesseret i ledelse og iværksætteri. Vi afholdt i den forbindelse workshops i København og Aarhus i samarbejde med vores A-kasse (AKA). Aktiviteterne blev finansieret af resterende midler fra Psykologkampagne 1. (PK1)

Herudover afholdt vi en ledelsesworkshop, innovationsarrangementer, kompetenceafklaringskurser, virksomhedstour i samarbejde med Københavns Universitet og inspirationsarrangementer i samarbejde med det liberale team i sekretariatet.

Det blev til i alt ni arrangementer med 285 deltagere i København og 171 i Aarhus.

Kampagnen og målet med at udvide psykologernes opfattelse af psykologfagligt arbejde er desuden blevet markedsført gennem artikler om innovation, som oplæg til inspirationsarrangementerne samt etableringen af mentorordningen.

I den forbindelse blev PK1 og dens produkter nævnt af studieleder på Københavns Universitet ved dimittendfesten i starten af 2015. Mange medlemmer nævner kampagnen, og vi kan se, at dens tiltag forankres. Fx bæres virksomhedsturene nu videre som et samarbejde mellem studentersektionen og karriererådgivningen på København, Aarhus og Syddansk Universitet.

PK1 har desuden faciliteret kontakt mellem Akademikerne og Dansk Psykolog Forenings Studentersektion, sådan at de nu  i samarbejde står for workshop om kompetencer.

I Psykologkampagnen 2 (PK2) har der været fokus på den offentlige sektor, hvilket du kan læse mere om under “Punkt 17. Om Psykologkampagnen“.

Der har været en samlet vækst på psykologernes jobmarked siden 2014 på 13,3 procent. Det svarer til en vækst på 6,6 procent pr. år, langt over den generelle jobvækst i samfundet.

Der har været en samlet vækst på psykologernes jobmarked siden 2014 på 13,3 procent. Det svarer til en vækst på 6,6 procent pr. år, langt over den generelle jobvækst i samfundet.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge