13. Arbejde for et godt arbejdsmiljø for psykologer

Relevante indsatser: Arbejde for at konkrete psykiske arbejdsmiljøtiltag bliver en del af de kommende overenskomster samt arbejde for en styrkelse af tillidsrepræsentanternes rolle i forhold til de lokale ledelser.

Det har vi gjort

Dansk Psykolog Forening rådgiver hvert år omkring 100 psykologer, der kæmper med stress, omstruktureringer og dårlig ledelse. Selv om man er psykolog og uddannet til at rådgive andre om selvsamme problemer, er det svært at forbedre arbejdsmiljøproblemer på ens egen arbejdsplads.

I de seneste år har foreningen oplevet en stigning i behovet for hjælp.

Sådan hjælper vi
Når medlemmer henvender sig med individuelle problemer, som for store arbejdsmængder, vejleder vi om, hvordan den enkelte kan dagsordensætte det og få arbejdspladsens støtte.

Er problemerne af kollektiv art – fx generelt højt arbejdspres eller dårlig ledelse – består rådgivningen især i at støtte og vejlede arbejdsmiljørepræsentanterne eller tillidsrepræsentanterne.

Til tider går vi ind som organisation og taler med ledelsen eller HR-afdelingen på arbejdspladsen.

Dansk Psykolog Forenings karriererådgivning yder desuden en særlig indsats over for psykologer, for hvem arbejdslivet er gået helt i hårdknude. Her hjælper vi om nødvendigt videre til både socialrådgiver og psykolog. Karriererådgivningen har de sidste to år haft 162 henvendelser, 41 af dem handlede om psykisk belastningsreaktion som følge af arbejdet.

Endelig er Arbejdsmiljøudvalget i samarbejde med sekretariatet og via AC ved overenskomstforhandlingerne i 2015 kommet igennem med en række krav, der har medført, at psykisk arbejdsmiljø er blevet en del af overenskomstresultatet.

Se mere om det under arbejdsprogrammets Punkt 10. Arbejde for styrket fokus på og indsats for bedre psykisk arbejdsmiljø på danske arbejdspladser.

Mere rådgivning

Da medlemmerne i stigende grad er belastet af dårligt psykisk arbejdsmiljø, er sekretariatets rådgivning netop blevet styrket med:

  • Ny forbedret vejledning om arbejdsmiljø på www.dp.dk.
  • Nyt tilbud til tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter af det eksterne og psykologdrevne rådgivningsfirma “Team Arbejdsliv.” De rådgiver om alt fra arbejdsmiljøregler til sparring om stresspolitik. Psykologforeningen kan visitere og betale for i alt tre timers råd og opfølgning.
  • Efteruddannelse af konsulenterne i sekretariatet i rådgivning om psykisk arbejdsmiljø.

Psykologerne er stressede

Mange medlemmer henvender sig til sekretariatet pga. problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

  • Det handler typisk om stress, hvor især nyuddannede er udfordret af mange og svære arbejdsopgaver samt omstilling ved omstruktureringer.
  • Psykologer i psykiatrien har det svært med krav om tids- og ydelsesregistrering og for lidt tid til at behandle.
  • Andre klager over samarbejdsproblemer, fx andre faggruppers manglende forståelse for psykologernes supervisionsbehov.
  • Endelig føler mange sig presset til at starte for tidligt efter sygdom, og over for hurtigt at få flere opgaver, end de kan magte.

Det billede understøttes af den undersøgelse, som Akademikerne (AC) gennemførte i april 2015 af akademikernes arbejdsmiljø. Undersøgelsen bygger på svar fra i alt 28.000 akademikere i 25 medlemsorganisationer, heraf 2.433 psykologer – og er den første detaljerede kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø for alle grupper af beskæftigede akademikere.

En særlig kørsel på psykologernes stress bekræfter det indtryk, som psykologerne efterlader i foreningens rådgivning. Næsten hver femte psykolog beskriver sit psykiske arbejdsmiljø som dårligt. 80 procent af psykologerne oplever i meget høj grad, i høj grad og i nogen grad deres arbejdsplads som præget af stress. 55 procent angiver, at de er stressede. Medarbejdere er mere stressede end deres ledere. Og hele 43 procent oplever, at deres arbejdsplads ikke gør noget for at forebygge stress.

De 30-44-årige psykologer er mere stressede end de øvrige aldersgrupper. De yngste og de ældste er mindst stressede. Omkring en tredjedel af psykologerne oplever, at deres leder kun i lav grad, meget lav grad eller slet ikke bidrager til at løse eventuelle problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Ligeledes vurderer omkring en tredjedel, at nærmeste leder kun i lav grad, meget lav grad eller slet ikke giver konstruktiv feedback.

Arbejdsmiljøundersøgelsen viser, at de væsentligste omdrejningspunkter for psykologers psykiske arbejdsmiljø er, om det opleves som meningsfuldt at gå på arbejde, om der er afsat den fornødne tid til at løse arbejdsopgaverne, og om ledelsen interesserer sig for og prioriterer det psykiske arbejdsmiljø.

De væsentligste omdrejnings-punkter for psykologers psykiske arbejdsmiljø er, om det opleves som meningsfuldt at gå på arbejde, om der er afsat den fornødne tid til at løse arbejdsopgaverne, og om ledelsen interesserer sig for og prioriterer det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøundersøgelse fra Akademikerne 2015

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge