14. Sikre videnskabelighed og kvalitet i psykologuddannelserne.

Relevante indsatser: Arbejde for flere ressourcer til forskning og undervisning på universiteterne, styrke forskningsbaseret special- og videreuddannelse samt bidrage til at udvikle psykologuddannelserne, så de uddanner nye psykologer til et bredere arbejdsmarked.

Det har vi gjort

Psykologforeningen deltager, sammen med foreningens hovedorganisation Akademikerne, i arbejdet med at sikre kvaliteten og videnskabeligheden i universitetsuddannelserne. Dette arbejde er ikke mindst vigtigt nu, hvor universiteterne og den frie forskning udsættes for massive sparekrav. Det politiske mål er derfor lige nu og på kort sigt at sikre de bestående vilkår og derfra at kæmpe for flere midler til forskning og kvalitet i uddannelserne.

Et konkret eksempel på et område, hvor foreningen løbende påpeger manglen på forskning er i effekten af de psykologiske ydelser. Dette behov har vi gjort gældende overfor en lang række ministre, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og andre interesseorganisationer, når det har været muligt.

Foreningens Uddannelses- og Forskningsudvalg (UFU) er løbende i dialog med de fire universiteter, og i efteråret 2014 blev der afholdt en temadag med repræsentanter fra fagnævn og selskaber om specialistuddannelsesordningen. Her var der bred opbakning til, at der igangsættes en proces, som kan munde ud i en justering af specialistuddannelserne. Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kursusudvalget og specialistuddannelsesudvalget. Arbejdsgruppen vil løbende forestå justeringer med det formål, at hver enkelt specialistuddannelse imødekommer psykologernes og arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling og understøtter det enkeltes speciales vej mod at blive offentligt finansieret.

Endelig har Psykologforeningen gennem Psykologkampagnen afholdt fagdage for de fire universiteters undervisere for at øge kendskabet til, at det er vigtigt at uddanne psykologerne til et langt bredere arbejdsmarked end det, universiteterne traditionelt målretter undervisningen efter.

Læs mere om foreningens arbejde for at styrke forskningen under arbejdsprogrammets “Punkt 1. Arbejde for dokumentation af psykologers kompetencer og effekter af psykologers arbejde på velfærdsområdet“.

Psykologforeningen deltager, sammen med foreningens hovedorganisation Akademikerne, i arbejdet med at sikre kvaliteten og videnskabeligheden i universitetsuddannelserne.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge