15. Arbejde for et samlet offentligt finansieret efter- og videreuddannelsessystem for psykologer

Relevante indsatser: Indgå partnerskaber med fx kommuner om videreuddannelsesforløb inden for specialiserede velfærdsområder som ældreområdet, misbrugsområdet, socialpsykiatri og neuropsykologi.

Det har vi gjort

Psykologforeningen er i ethvert samarbejde med relevante aktører og i forbindelse med politisk strategiske initiativer opmærksom på muligheder for at etablere samarbejde om finansiering af psykologernes efter- og videreuddannelse. F.eks. har vi gennem længere tid over for Kommunernes Landsforening peget på behovet for at få kvalificeret og ensrettet uddannelsen til misbrugspsykolog og har i den forbindelse gjort opmærksom på behovet for at få denne finansieret gennem kommunerne, men det ønske er vi endnu ikke kommet igennem med.

I de trængte kommunale budgetter er det vanskeligt at få opbakning til forpligtende, overordnede uddannelsesforløb. Særligt vanskeligt er det at kræve kompetenceudvikling på de områder, hvor vi samtidig argumenterer med at flere psykologer vil styrke indsatsen.

På PPR-området har det dog været muligt at komme igennem med et eksempel for kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling for PPR-psykologer er allerede på nuværende tidspunkt i vid udstrækning offentligt finansieret, blot ikke sat ind i et sammenhængende system. Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 indgik vi en aftale med Kommunernes Landsforening om et projekt, der skal sikre de nødvendige psykologfaglige kompetencer i PPR.

Dette projekt omhandler også, hvordan nyuddannede ved hjælp af autorisationsforløbet kan blive klædt på til de udfordringer, der er på PPR.

Endvidere er der etableret pilotforløb i to kommuner om efterspørgselsdrevne, lokalt forankrede specialistuddannelsesforløb på PPR-området. Læs mere om projekterne her.

Vi arbejder herudover i øjeblikket på at undersøge muligheden for at udvikle et kompetenceudviklingsforløb i forhold til demens.

Endelig ser vi i evalueringen af praksisoverenskomsten, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der etableres en specialpsykologuddannelse i almen klinisk psykologi.

Psykologforeningen er i ethvert samarbejde med relevante aktører og i forbindelse med politisk strategiske initiativer opmærksom på muligheder for at etablere samarbejde om finansiering af psykologernes efter- og videreuddannelse.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge