16.a. Teknologiunderstøttede psykologydelser

Der arbejdes for at ruste psykologer til at tilbyde teknologiunderstøttede psykologydelser, blandt andet rådgivning og terapi.
I arbejdet inddrages relevant materiale, herunder retningslinjer, tidligere udviklet kursusmateriale og notater fra tidligere indsatser på området. Arbejdet kan blandt andet bestå i udvikling af kurser, vejledninger om juridiske såvel som faglige forhold.
Fagnævn inddrages med henblik på at undersøge muligheden for, om kurserne kan indgå i specialistuddannelserne.
Frem til næste generalforsamling etableres desuden et panel, hvis opgave er at fungere som sparringspartner på spørgsmål om teknologiunderstøttede psykologydelser.
Panelet vil oplagt blive konsulteret i forbindelse med pressehenvendelser samt i forbindelse med spørgsmål om, hvordan internettet og moderne teknologi spiller ind i forhold til udredning, intervention og supervision.

Det har vi gjort

Der er et voksende marked for internetbaserede ydelser for privatpraktiserende psykologer ligesom man oftere og oftere møder begrebet telepsykiatri hos regionerne. Også flere kommuner kører i disse år forsøg med forskellige versioner af chatrådgivning mv.

I 2013 blev der nedsat i et onlinepanel under Dansk Psykolog Forening, der har haft til opgave at udarbejde retningslinjer for internetunderstøttede psykologydelser. Panelet og bestyrelsen har drøftet indholdet i retningslinjerne, der snart kan forventes fremlagt til vedtagelse.

Formålet med fælles retningslinjer for internetunderstøttede psykologydelser er at vejlede psykologer, der arbejder enten med teknologiunderstøttede ydelser i offentligt eller privat regi.

Onlinepanelet har også til opgave løbende at rådgive Dansk Psykolog Forenings bestyrelse på området.

Endvidere er kurset ” Kom godt igang med e-terapi” oprettet som et tilbud til medlemmer, der ønsker kendskab til en psykologisk forståelse af at møde den anden online.

På kurset arbejdes der med de mest nødvendige forudsætninger for at møde klienter på nettet, således at psykologen bliver rustet til at integrere teknologiunderstøttet psykologydelser i egen praksis i henhold til gældende nationale og internationale retningslinjer.

Hvilke retningslinjer gælder for psykologens virksomhed på nettet; hvordan kan klienterne mødes på en etisk og forsvarlig måde; hvad siger forskning og erfaring og hvilke muligheder og barrierer skal vi være opmærksomme på?

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge