16. Udvikle Dansk Psykolog Forenings kursusvirksomhed

Relevante indsatser: Udvikle en model for kursusvirksomheden, som bedst muligt udnytter frivillige og lønnede ressourcer, som giver mulighed for at udvikle partnerskaber med andre kursusudbydere, at udbyde flere typer kurser til psykologer, fx markedsføring og iværksætterkurser for selvstændige, og eventuelt udvikle og udbyde kurser til en bredere deltagerskare.

Det har vi gjort

Karriere og kompetenceudvikling

Generalforsamlingen besluttede i 2014 at stille skarpt på psykologers behov for karriere- og kompetenceudvikling  i en projektperiode på to år. Projektet har haft som mål at udvikle kurser og faglige aktiviteter, som kan bidrage til medlemmernes stærke faglige kompetenceudvikling gennem hele arbejdslivet.

Komp5

Kurser og faglige aktiviteter

I projektperioden er udbudt flere forskellige kurser og andre faglige aktiviteter:

  • Psykologisk behandling af problematisk vrede hos voksne
  • Tidlig indsats i forhold til spæd og småbørn
  • Bliv en god ny leder
  • Kom godt i gang med E-terapi
  • Find vej i ny lovgivning og reformer
  • Godt på vej på arbejdsmarkedet
  • Markedsføring på sociale medier
  • Pension og arbejdsliv
  • Behandling af personer med kognitive funktionsnedsættelser, der har været udsat for seksuelle overgreb

Partnerskaber, overblik og professionalisering

Socialstyrelsen indbød tidligt i projektperioden til et partnerskab om udbud af et kursus målrettet psykologer, der arbejder med – eller kunne tænke sig at arbejde med – personer med kognitive funktionsnedsættelser, som har været udsat for seksuelle overgreb. Partnerskabet betød, at medlemmerne har kunne dygtiggøre sig inden for et mere nichepræget område understøttet såvel praktisk som økonomisk af Socialstyrelsen og  Psykologforeningen.

Bedre overblik
Kursusprojektet har banet vejen for udviklingen af en kursuskalender, som giver medlemmerne bedre overblik over samtlige kurser og faglige aktiviteter, som udbydes i Dansk Psykolog Forenings regi. Kursusudbud, kursusindhold og tidspunkt for afholdelse koordineres fremover, så flest mulig medlemmer kan få glæde af udbuddene, hvad enten de er arrangeret af en kreds, et selskab, en sektion eller sekretariatet i psykologforeningen. Du finder kursuskalenderen her.

Professionalisering af kursusvirksomheden
Vi har, som generalforsamlingen 2014 bad os om, nu organiseret kursusvirksomheden sådan, så kursusudvalget fremover kan koncentrere sig om den politiske varetagelse, mens sekretariatet tager sig af driften. Kursusprojektet viser, at medlemmerne efterspørger kurser og aktiviteter med faglig relevans og af høj kvalitet. En fremtidig kursusvirksomhed skal efterkomme medlemmernes kursusbehov hurtigt, medlemmerne skal let kunne orientere sig om nye tilbud og selvfølgelig mødes af kompetente undervisere og et altid højt serviceniveau i en professionel kursusvirksomhed.

Projektet har haft som mål at udvikle kurser og faglige aktiviteter, som kan bidrage til medlemmernes stærke faglige kompetenceudvikling gennem hele arbejdslivet

Mere om Projekt Kursusudvikling

Se tankerne bag nye kurser og arrangementer i kursusudviklingsprojektet her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge