17.a. Arbejde for at påvirke beskæftigelsesområdet med psykologfaglighed

Vedtagne indsatser: Arbejdsmarkedsreformer
Inden for de seneste år er der sket store omvæltninger inden for beskæftigelsesområdet – kontanthjælpsreformen som den seneste. Men også sygedagpengereformen skal nævnes som en kommende reform, der vil komme til at påvirke de menneskelige ressourcers bevægelser inden for vores område.
Psykologfagligheden er påfaldende fraværende inden for området og kunne med fordel blive langt mere central, så det eksempelvis bliver lovpligtigt, at der skal sidde en psykolog med i rehabiliteringsudvalgene på lige fod med en læge.

Det har vi gjort

Punktet er inkluderet i besvarelsen af punkt 17 om Psykologkampagnen II.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge