17.b. Styrkelse af gerontopsykologi

Vedtagen indsats: Arbejdsmarkedsreformer

Dansk Psykolog Forening arbejder på at oprette stillinger på det gerontopsykologiske område.
Dansk Psykolog Forening arbejder på at etablere forskning og undervisning i gerontopsykologi på universiteterne.

Det har vi gjort

Pt. skrider arbejdet med at fastlægge en ny national handlingsplan for demens frem. Foreningen er med på flere niveauer i regi af Sundheds- og Ældreministeriet og har blandt fokus på bedre udredning og yderligere forskning i demens.

Vi har med afsæt i aktiviteterne på Psykologkampagnen II skabt nye kontakter og alliancer. Det betyder, at vi arbejder sammen med de væsentlige aktører på området, og lige nu undersøger vi muligheden for at udvikle et kompetenceudviklingsforløb i forhold til demens. Herudover arbejder vi tæt sammen med en kommune om etablering af et forskningsbaseret center for livskvalitet, hvor behandling og omsorg koordineres.

Punktet er i øvrigt inkluderet i besvarelsen af punkt 17 om Psykologkampagnen II.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge