17. c. Autorisationslovgivning

Dansk Psykolog Forening skal arbejde for, at der lovgivningsmæssigt bliver stillet krav om autorisation for at kunne nedsætte sig som privatpraktiserende psykolog inden for det kliniske område.

Dette arbejde skal ske i samarbejde med Selvstændige Psykologers Sektion.

Det har vi gjort

Opgaven kræver en ændring af Psykologloven, og er endnu ikke løst.

I relation til forskellige politiske indsatser og lobbyaktiviteter er sagen søgt fremmet, herunder ved møder og anden kontakt til Sundhedsministeren og embedsværket i ministeriet.

Det skønnes dog, at opgaven er uløselig, forstået på den måde, at en lovændring ikke vil være mulig at sikre i praksis, bl.a. fordi psykoterapi også udføres af andre faggrupper og enkeltpersoner.

Opgaven er blevet overhalet af andre væsentlige dagsordner, der har fået større vægt. Det gælder især opgaver som evaluering af den offentlige psykologordning, arbejdet med Praksisoverenskomsten samt arbejdet med forsikring og netværk.

Psykologer bør være autoriserede, før de nedsætter sig med selvstændig klinisk virksomhed. Den holdning danner grundlag for sekretariatet rådgivning af medlemmerne.

Dansk Psykolog Forenings bestyrelse

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge