17.d. Økonomisk kompensation til medlemmer af Selvstændige Psykologers Sektion

Tilskuddet til Selvstændige Psykologers Sektion forhøjes fra 150 til 200 kr. pr. medlem pr. år, dog minimum 10.000 kr., med henblik på at sektionen af de ekstra midler selv kan beslutte, om der skal ydes økonomisk kompensation til medlemmer af sektionsstyrelsen. Selvstændige Psykologers Sektion vil herefter få 100 kr. mere pr. medlem end de resterende sektioner.

Dette begrundes med, at denne sektion ikke har tilknyttet tillidsrepræsentanter og derfor ikke herfra tilføres midler til tværgående aktiviteter.

Det har vi gjort

Opgaven blev løst med budgetvedtagelsen på GF2014.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge